İslam Tarihinde Kara Bir Leke: “Hakem Olayı”

Sıffin’de savaşı kaybedeceğini anlayan Muaviye hakeme gitmeyi önerdi. Savaşa devam etmekten yana olan İmam Ali (as), ısrarla hakeme gitmeyi direten ordusundaki bir grup yüzünden hakem olayına razı oldu.

Sıffin’de savaşı kaybedeceğini anlayan Muaviye hakeme gitmeyi önerdi. Savaşa devam etmekten yana olan İmam Ali (as), ısrarla hakeme gitmeyi direten ordusundaki bir grup yüzünden hakem olayına razı oldu.

İmam Ali’nin hakemi Ebu Musa, Muaviye’nin hakemi ise Amr bin As idi.Uzun süren müzakerelerden sonunda Hazreti Ali’nin hakemi Ebu Musa; “Bu iki kişinin ikisinden de halifeliği almak, sonra Müslümanlar

arasında şuraya müracaat etme fikrindeyim. Müslümanlar içlerinden dilediklerini seçsinler.” deyince Muaviye’nin sinsi hakemi Amr, “Tamam, çözüm dediğin de budur işte.” dedi.

Bunun üzerine her ikisi de kararı bekleyen halkın huzuruna çıktılar. Ebu Musa “Benim ve Amr’ın oyu birleşti; dileriz ki Allah bu kararımızla Müslümanları düzene sokar.” dedi. Amr onun sözünü onaylarak Ebu

Musa’ya kararı önce onun bildirmesini söyledi. Abbas oğlu Abdullah hemen Ebu Musa’nın yanına vararak “Amr seni aldatır, bir karara vardıysanız önce sözü Amr’a ver; çünkü ona güvenilmez.” dedi. Ebu Musa saf

bir adamdı, bir sorun olmayacağını söyleyerek halka kararı bildirmeye başladı: “Ben Ali’yi ve Muaviye’yi halifelikten azlettim. Kimi dilerseniz artık onu siz halife seçersiniz.”

Amr bunun üzerine halka seslenerek “Sözlerini duydunuz, o kendisini hakem tayin eden Ali’yi halifelikten uzaklaştırdı. Ben de beni hakem tayin eden Muaviye’yi halifeliğe seçtim.” dedi.

Hakem olayı böyle bir hileyle sonuçlandıktan sonra İmam Ali’yi hakeme gitmeye zorlayan bir grup İmam Ali’nin hakeme gittiği için büyük bir günah işlediğini, tövbe etmesi gerektiğini söylediler. İmam Ali’nin

dinden çıktığını düşünen bu sapık hareket Bedevi Arapların da katılımı ile güçlendi. Bu gelişmeler Nehrevan Savaşı’na yol açtı.

Diğer Haberler