CABİR’den Ramazan Ayı Açıklaması

Caferi Alimler Birliği (CABİR) mübarek Ramazan ayı hilalinin rüyetine yönelik çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı.

Bismih-i Teala
 
CABİR hilal tespit komisyonun yaptığı çalışmalar ve dünyanın çeşitli resmi ve bağımsız rasathanelerinden elde edilen rapor ve haritaların çok yönlü değerlendirilmesi neticesinde 16 Mayıs 2018 Çarşamba günün, hiç bir taklit mercii müçtehidimizin hilal tespit kriterlerine uygun düşecek şekilde rüyetin gerçekleşemediği kanaati hasıl olmuştur.
 
Buna göre 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü Şabanu’l-Muazzam ayından hesap edilecek ve Şaban ayı orucu yahut kaza orucu niyetiyle oruç tutulacaktır.
 
Yüce Allah’tan tüm İslam ümmetinin ibadetini kabul etmesini niyaz ederken tüm dünyaya ve özelde de İslam coğrafyasına huzur, esenlik ve barış ihsan buyurmasını diliyoruz.
 
Caferi Alimler Birliği (CABİR)
 
                                                                                                                                                                                           

Diğer Haberler