اوزگوندوز: من شیعیان را با تمام دنیا عوض نمی کنم.

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز با صحبت برای هزاران نفر از کسانی که برای شرکت در نماز جمعه گرد هم آمده بودند، مسائل مهمی را بررسی کرد.

نام تی.آر.تی. وان (شبکه ملی ترکیه) پخش شد، عده ای حضرت علی را مورد انتقاد قرار دادند و درباره شیعیان صحبت کردند. تی.آر.تی. یک موسسه ملی است، موسسه ای که مال همه ماست. اگر می خواستند در مورد شیعیان صحبت کنند، چرا یک عالم شیعه در آنجا نبود؟ در عوض، اجازه می دهید نوکران وهابیت بیایند و در آنجا صحبت کنند. در مورد شیعیان صحبت می کنند و هیچ عالم شیعه ای در آنجا نیست. علاوه بر آن، آنها بدون هیچ تردیدی در مورد شیعیان قضاوت می کنند. از کاری که می کنید خجالت نمی کشید؟ چرا می گذارید دشمنان شیعه به نام شیعیان در آنجا صحبت کنند؟ شرم آور است! شما به خاطر مالیات های ما است که امروز در اینجا هستید. با این حال با چنین برنامه هایی ما را اذیت می کنید! خداوند کشور و مردم من را از شر شما حفظ کند.

هم روشنفکران و هم سیاستمداران کشورمان این کلمات را در همه جا بیان می کنند: "اجازه بدهید مردم تصمیم بگیرند، و آنها به غرب می گویند که شما سیاست های دوگانه را در پیش گرفته اید. هنگامی که به مسلمانان ستم می شود، شما هیچ چیز در مورد آن نمی گویید."بیایید این استانداردهای دوگانه را با هم از بین ببریم. اراده آزاد مردم اهمیت دارد؛ اجازه بدهید هرکسی را که کشور می خواهد، روی کار بیاید.

پس چگونه ممکن است این مسئله در بحرین، عراق، یمن و حتی در سوریه اتفاق بیفتد؟ صندوق های رای در این کشورها اعتبار ندارد، اما در اینجا معتبر است؟ این صندوق های رای را به عربستان سعودی ببرید و ببینید که آیا به سعودی ها کسی به غیر از خانواده شان رای می دهد. در بحرین، افراد گستاخی از وزارت کشور، روحانیون سالخورده را دستگیر می کنند و می کشند؛ صرفا به این دلیل که آنها تقاضای آزادی و دموکراسی دارند. آنها رئيس سازمان حقوق بشر بحرین را زندانی کرده اند. روحانیونی را که صد برابر بیشتر از پادشاه طرفدار دارند زندانی می کنند. و از طرفی، عربستان سعودی آنها را به مرگ محکوم می کند.

پس از همه کارهایی که انجام داده اید، چرا هنوز هم اعتراف نمی کنید که اقداماتتان هیچ ربطی به عدالت، حقوق بشر و دموکراسی ندارد؟ آیا همه این ها، استانداردهای دوگانه نیست؟ آیا فقط به خاطر این که اینها برای شیعیان اتفاق می افتد، اشکالی در آن نمی بینید؟ برای این که شیعیان سزاوار چنین رفتارهایی هستند؟

می دانید این نشان دهنده چیست؟ شیعه در یک طرف است و جهان با تمام ادیان و فرقه هایش در طرف دیگر است. و شیعه در طرف خدا است.

خداوند کشور ما را از شر ستمگران محافظت کند و وحدت جدانشدنی سرزمین مادری مان را حفظ کند

Diğer Haberler