دیدار دمیرتاش با اوزگوندوز

صلاح الدین دمیرتاش، رئیس حزب صلح و دمکراسی ترکیه با رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز دیدار کرد.

رئیس این حزب، صلاح الدین دمیرتاش و هیئت همراهش با رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز دیدار کردند.

دمیرتاش گفت: "از خوشامدگویی گرم سرور عزیزم و مسئولین اینجا قدردانی می کنم. ما بدون درنظر داشتن آراء، از بخش های مختلف ترکیه دیدن می کنیم. در همین راستا، امروز اینجا هستیم. متاسفانه تاکنون امور سیاسی در کشورمان با توجه به تبعیض های مذهبی و قومی صورت گرفته است. با این حال، ما باید امور سیاسی را در فضایی آزاد و مساوی و بدون انکار ریشه هایمان انجام دهیم."

دمیرتاش: "اگر ما صلح را به تمام معنی به ترکیه بیاوریم، این صلح، امیدی برای کشورمان نیز خواهد بود. رهبر شیعیان جعفری ترکیه (صاحبان اصیل ترکیه)، صلاح الدین اوزگوندوز، بهای زیادی برای آوردن صلح به این سرزمین پرداخت کرده است."

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز: "من از رئیس حزب رهبر حزب صلح و دمکراسی، صلاح الدین دمیرتاش به خاطر این دیدار تشکر می کنم. اگر در کشورمان قانونی داشته باشیم که در نمایندگی و ترویج، عدالت، در تفکر و عقیده، آزادی و در قانون و فرصت ها، تساوی داشته باشد، آن وقت هیچکس نسبت به حقوقش ادعایی نخواهد داشت. تازمانی که ما در عقیده، سرزمین و ملتمان وحدت داریم، لازم نیست که به دنبال چیز دیگری باشیم. تمامیت ارضی، همبستگی ملی و تداوم حکومت ما باید خطوط قرمز و اصول ما باشند و ما باید در هر منطقه از این ارزش ها محافظت کنیم."

اوزگوندوز با بیان اینکه شیعیان اغلب اوقات از حقوقشان محروم می شوند متذکر شد که تقریبا هر روز نام شیعیان مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

این دیدار با اظهار امیدواری و حسن نیت متقابل به اتمام رسید.

Diğer Haberler