Vahabiyetin Şia Mektebine Düşmanlığı Kâmilen Siyasidir

Vahabi ve Selefiler Ehli Beyt’e –Onlara Selam Olsun- Düşmanlık Gütmektedirler ve Bunu da Defalarca İspatlamışlardır.

Kur’an Haber Ajansı İKNA'nın haberine göre, Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Necmettin Tebesi 14 Nisan Salı Günü Feyziye Medresesi'nde yapılan “Ehli Beyt (a.s.)'ın Vahabi ve Selefilerdeki Yeri” adlı oturumda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Vahabilerin Şia mektebine bakış açısını, davranış biçimini, sözlerini ve işledikleri cinayetleri tanımak için, bu sapık fırkanın nasıl ortaya çıkıp doğduğuna bakmak gerekmektedir. Selefi ve Vahabilerin Ehli Beyt mektebine nefret ve düşmanlıklarının sebebi siyasidir ve her türlü delil ve mantıktan yoksundur."

Hüccetü’l İslam ve’l Müslim’in Tebesi Vahabi fırkasının itikad-i ve ilmi temellerden yoksun olduğu hakkında ise şunları söyledi: "Gerçek Ehlisünnet mektebinin yolu, Vahabilerle tamamiyle ayrıdır ve Ehlisünnet büyükleri defalarca kitaplarında Ehli Beyt (a.s) hakkında güzellikle bahsetmişlerdir."

Havza ve üniversite üstadı olan Tebesi sözlerinin devamında: "Vahabi ve Selefiler Ehli Beyt’e –onlara selam olsun- düşmanlık gütmektedirler ve bunu da defalarca ispatlamışlardır. Günümüz kitapları Vahabi sermayesi ile çeşitli ülkelerde basılıp dağıtılmaktadır. Bu kitaplarda öyle cümleler vardır ki, bazılarını dile almak bile insanın hayâ ve ar damarlarını sızlatmaktadır. Bugün Irak'ta güvensizlik ortamının ve mukaddes mekânlara bırakılan bombalarla günahsız insanların acımasızca katledilmesinin ardında bu Vahabi gurup vardır.Ehli sünnet âlimleri eğer azıcık da olsa Hz. Ali ve masum imamları (a.s) övecek ve meşedecek olurlarsa, Vahabi âlimler bu âlimleri sorgular ve bundan rahtsız olurlar. Vahabi, Selefi ve Nasibiler İslam’dan nasibini almamış küçük bir grupturlar ve bunların Şia mektebi ile Ehli Beyt'e karşı düşmanlıklarını kimse inkâr edemez" dedi.

Diğer Haberler