Seyyid Abdulmelik El-Husi: İsrail, İslam Ümmetinin Açık Düşmanıdır

Ensarullah hareketi lideri Seyyid Abdulmelik Husi, son dönemler bölgedeki Amerika ve İsrail’in ağır yenilgileri üzerine açıklamalarda bulundu. Ayrıca İsrail’in İslam ümmetinin açık düşmanı olduğuna da değindi.

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik Husi, Ramazan ayı münasebeti ile yaptığı konuşmada bazı Arap ülkelerinin ikiyüzlü ve taviz verme tutumu ile Amerika ve İsrail’e bağlılıkları üzerine değinerek şunları söyledi: Bugün şuna şahidiz ki, onlar Amerika’ya karşı vefadar, İsrail ile koalisyon, İsrail’e el uzatanlar olarak iftihar ediyorlar ve bunda kendi aralarında yarışıyorlar.  Bu durum hiç kimse için müphem değildir tam aksine herkes için gün gibi ortada olan bir durumdur.
 
Onlar, Amerika ile dostluk ve İsrail ile yakınlaşma için her şeyi yapma noktasında birbirleriyle yarışıyorlar.
 
Seyyid Abdulmelik Husi konuşmasının devamında şunları dile getirdi: Ey münafıklar, Hizbullah’ın İsrail karşısındaki zaferi sizin muhasebenize göre imkansızdı ama Hizbullah zafere ulaşarak İsrail’i Lübnan’dan defetti.  Biliyor musunuz bunların muhasebesine göre bu zafer neden imkansızdı? Çünkü siz Allah’ı hesaba katmadınız O’nun yardımına ve O’na itimat etmediniz.
 
Hizbullah İsrail karşısında zafere ulaşarak, İsrail’e tarihi ve alçaltıcı bir yenilgi tattırdı ve her ne kadar bu onlar için imkansız gibi görünse de Allah’ın yardımı ile bu alçak rejimi Lübnan’dan defetti.
 
Hizbullah 2006 yılında büyük bir zaferin yanında ilahi ve tarihi zafer kazandı. Bu zafer hem çok önemliydi ve çok hızlı bir şekilde kazanılmıştı. Hizbullah 33 günlük bu savaşta İsrail’e büyük ve ağır bir darbe indirerek, Lübnan’ın tekrardan işgal edilmesinin önünü aldı. İsrail, Hizbullah karşısında yenilgisini de kabul etti ve bu durum onlar için çok ağırdı. Zira bu mütekebbir İsrail için kabul edilir bir durum değildi.
 
Amerika, bu olaydan sonra Irak’ta Hizbullah direniş gücü ve mustazaf ülkeler karşısında büyük yenilgiler aldılar.
 
Abdulmelik Husi,  Amerika ve İsrail’e bağlı ve fırsatçı Arap liderlerini işaret ederek şunları söyledi: Onlar bütün imkanları ile bütün İslam ümmetini İsrail ve Amerika karşısında boyun eğmeleri için çalışıyorlar.
 
Onlar, Amerika ve İsrail karşı bir ses yükselmeye başlayınca İslam ümmetinin çerçevesi dışında kararlar almaya başlıyorlar ve diyorlar ki: Sen yok olmalısın, senin Arap dünyasında ve dünyada kalman uygun değil ve sen çok tehlikeli bir insansın. Onlar, Amerika ve İsrail’e karşı yükselen her muhalif söz karşısında şiddetli düşmanlık yapıyorlar.
 
Biz İslam ümmetiyiz ve apaçık düşmanlarımız var.  Amerika İslam ümmetinin açık bir düşmanıdır ve bizim üzerimizde hakimiyet kurmaya çalışmaktadır. Amerika’nın siyasi, ekonomik, askeri ve güvenlik açısından Irak, Afganistan ve tüm İslam dünyasında yaptıkları kimse üstü kapalı değildir. Amerika’nın İsrail’e olan mutlak desteği kimse için gizli değildir. İsrail’in düşmanlığı açıktır. Bırakın kendi ahlaki ve dini değerlerimize sahip çıkalım.
 
Abdulmelik Husi konuşmasının sonunda Hizbullah’ın zaferinden rahatsız olan fırsatçı Arap liderlerini işaret ederek şunları söyledi: Bakınız, onlar Hizbullah ve Gazze’nin kararlılıkla İsrail’in karşısında durmasından, 2008 ve 2014 yıllarında İsrail’e karşı yapılan iki savaştan dolayı rahatsızlar. Onlar İslam Ümmeti sorunlarla karşı karşıya kalınca mutlu olmaktadırlar. Onlar İslam Ümmeti saflarında sorun yaratarak yıkıcı hareketlerde bulunmaktadırlar.  Ve biz, onların bu eylemleri karşısında sessiz olmamalıyız.
 

Diğer Haberler