Səlahəddin Özgündüz Kimdir?

Türkiyə Cəfəriləri Lideri Səlahəddin Özgündüz'ün qısa biyografisi.

Özgündüz, 1952-ci ildə Iğdır ili Tuzluca mahalına bağlı Aliköse kəndində mütədəyyin, dindar bir ailədə dünyaya gəldi. Uşaqlıq illərindən etibarən İslami mövzulara böyük maraq duyan Özgündüz, başındakı suallara cavab axtarmaq üzrə təhsil almağa yönəldi.

Quran-ı Kərimi öyrəndikdən sonra Fars və təməl İslami təhsil almaq üzrə Iğdır'ın Yayci kəndində olan Ahunt Emrah'ın yanında getdi. Burada fars dillərini öyrənən Özgündüz, yenə zamanın böyük alimlərindən olan Hacı Molla Məhəmmədin hüzurundan faydalandı. Bundan sonra bir müddət də İranda təhsil görən Özgündüz, bu ölkədə oturma icazəsi ala bilməyincə İraqın Necef'ül Eşref şəhərinə yerləşdi. Sərf-Nahv Üsul-ul-Fiqh-Fəlsəfə, Kəlam, Təfsir və Tarix mövzularında təhsil gördü

Təhsil müddətində ümumi dərslərə qatılmaqdan çox xüsusi ustadlardan dərslər almağı seçim edərək, mövzular üzərində daha çox müzakirə fürsətləri tapdı. Zamanın ən böyük fəqihi və təqlid mərcəyi olan mərhum Ayetullah'ul-üzma Seyyid Ebulkasım Hoi, Ayətullah Seyid Ruhullah Xomeyni, Ayətullah Seyyid Abdullah Şirazi kimi fakihlerin dərslərinə qatılaraq buradakı elmi müzakirələrdən istifadə etmişlər. Özgündüz üstün zəkasıyla ustadlarının etimadını qazandı.

Türkiyəyə döndüyündə Iğdır'ın müxtəlif kənd və rayonlarında vəzifə yerinə yetirən Özgündüz, buradan Ağrının Taşlıçay mahalına keçdi. Özgündüz, İstanbuldan gələn dəvət üzərinə Halkalı'ya yerləşərək 1978-ci ildə Zeynebiye hərəkətini başlatmış oldu. Bu hərəkət onun liderliyində Türkiyəli Cəfəriləri, Türkiyədə və dünyada hörmətli bir mövqeyə gətirdi. Xüsusilə Beynəlxalq Aşura Matəm mərasimi, vizionu və keyfiyyəti baxımından dünyanın hər yerindən təqdir gördü. Bu mərasim UNESCO tərəfindən dünyanın ən xüsusi Aşura mərasimi kimi qiymətləndirilib.

Özgündüz, İstanbul ilə birlikdə digər böyük şəhərlərdəki Əhli-Beyt muhiplerinin cəmiyyət şüuru qazanmasında liderlik etdi.

Beynəlxalq bir çox konfrans və kurultaylara qatılaraq, müxtəlif mövzularda məruzələr təqdim etdi.

Ölkəmizdə beynəlxalq, panellər və konfransların keçirilməsi nöqtəsində fikir atalığı etdi.

Ən çox üzərində dayandığı mövzu milli birlik - cəmiyyət bütövlüyü, İslam inancının doğru yaşanıb düz anladılması məsələsidir. Bu mövzularda göstərdiyi əngin səy nəticəsində, Cəfəri inanc seqmenti tərəfindən Türkiyəli Cəfəriləri Lideri olaraq sahiplenildi.

Dörd qız, üç kişi atası olan Özgündüz Ərəb və Fars dillerini bilir.

Diğer Haberler