Rus Stratejist: ABD' nin Çöküşü Kaçınılmaz

ABD'de yaşayan Rus stratejist Orlov, ABD'nin de Sovyet imparatorluğu gibi çöküşünün kaçınılmaz olduğugörüşünde.

Amerika'nın eskiyi tamamen terkederek yeni bir ekonomik sistem oluşturması gerektiğini söyleyen Rus startejist Dmitry Orlov, aksi halde eski Sovyetler Birliği gibi çökmesinin kaçınılmaz olacağını belirtti.

Russia Today'dan Marina Portnaya'ya Boston'da mülakat veren Orlov, "Sürdürebilirlik için Amerikan ekonomisine odaklanılmalı" dedi. Ekonomik krizin aşılması için insanların birbirleri ile daha iyi bir iletişim kurmaları gerektiğini söyleyen Dmitry Orlov, çöküşle birlikte olumlu görünenin olumsuz hale gelebileceği uyarısında da bulundu.

ABD'nin çöküşü ile birlikte dünyada tehdit, şiddetin artacağı uyarısında bulunan Rus stratejist, "Amerika çökerse, Amerika'ya bir şekilde bağımlı ayaklanmalar riski artar" şeklinde konuştu.  "Ekonomi büyümezse, borç artar" diyen Orlov, Amerika'ya krizden çıkmak ve çöküşten kurtulmak için eski ekonomi anlayışlarını tamamen terkederek yeni anlayışlar tespit edip uygulaması gerektiğine vurgu yaptı.

Çöküş Uçurumunu Kapatmak (Closing şe Collapse Gap) adlı kitabı da bulunan Orlov, kitabında Sovyetler Birliği'nin 17 yıl önce çöktüğüne dikkat çekerek ABD'nin de ekonomik ve politik olarak bir yerde çökeceğini ileri sürüyor.

Çöküşlerin tarihini tahmin etmenin imkansız olduğunu söyleyen Rus stratejist, "Ancak en iyi bilinen gerçeklerden biri imparatorluklar çöker, istisnası yok. Sovyetler çöküşünü tahmin etmek gizlilik sebebiyle zordu. Ancak ABD ile ilgili birçok problem sinyali her an çökebileceğini gösteriyor" ifadesini kullandı.

ABD ve SSCB arasında büyük benzerlikler bulunduğunu dile getiren Orlov, bunları şu şekilde sıralıyor:

-İkinci Dünya Savaşı sonrası askeri -endüstri imparatorluklar

-Teknolojik gelişme ve ekonomik büyüme

-Bütün dünyaya ideolojilerini yayma gayreti.

-Birçok ülke üzerinde siyasi ve ekonomik kontrol uygulama.

-Birkaç on yıl birbirlerine denk kaldılar

-Sonunda iflasa gittiler

Rekabetleri ise uzay, silahlanma, hapishane, nefret edilen şer imparatorluğu yarışları halinde devam etti.

Orlov'a göre, ABD, Sovyetlerin çöküşünde karşılaştığı problemlerin aynısı ile şu anda karşı karşıya bulunuyor. Bunlar da, kazanılamayan savaşlar (Afganistan, Irak... İran), petrol üretimin azalması (Sovyetlerin petrol üretimi çöküşten iki yıl önce zirve yapmıştı), askeri bütçelerin kontrol dışına çıkması, sürdürülemeyen açıklar ve dış borç, inatçı, tepkisiz, bayağı politik sistem, reform yapamama, ihtişam aldanmaları ki bu problemlerin ciddi bir şekilde tartışılmasını da önlüyor.

Stratejist Orlov'a göre çöküş sonrası meydana gelecek olanlar arasında işsizlik, evsizlik, ümitsizlik, yetkililerin otoritesinin sarsılması, kanun uygulama gücünün yetersiz kalması, yerel meşru savunma, evrensel hukukun ihlal edilmesi; gıda, yakıt ve ilaç gibi temel ihtiyaç mallarında kıtlık gibi büyük ve küçük çeşitli felaketler bulunuyor.

Orlov, çöküş durumunda ABD'yi Sovyetler'den daha kötüsünün beklediğini çünkü Sovyetlerde evlerin devlete ait olduğunu, çöküş sırasında kimsenin evinden çıkartılmadığına dikkat çekerek, 'ABD'de ise evler bankalara ait, kriz durumunda evden çıkartılma söz konusu ve evlere ulaşım daha çok özel otomobillerle yapılmak zorunda' dedi.

Dünyabülteni

Diğer Haberler