Özgündüz: Bu Günə Qədər Nəyi Gözlədiniz?

Türkiyə Cafəriləri Lideri Səlahəddin Özgündüz , Halqalı Zeynəbiyə məscidində qılınan Cümə namazında , gündəmə əlaqəli fikirlərini bildirdi.

Şeytana qarşı güc birliyi etməliyik
 
Müsibət aylarının sonuna gəlindiyini ifadə edən Türkiyə Cafəriləri Lideri Səlahəddin Özgündüz , əhəmiyyətli olanın , bu ayda Hüseyni mesajın doğru qəbul edilməsi olduğunu vurğuladı. "Bu ayın da sonuna yaxınlaşdıq , bu aylardan çıxdıqdan sonra , nəyin musibətiydi , o müsibəti çəkən Peyğəmbər xanədanını andı , yasını tutduq da , anladıq mı ? Nə idi o müsibət ? Haram işlər edilməsin , haram loxma yeyilməsin , kimsə kimsəyə zülm etməsin , kimsə kimsənin haqqını yeməsin , kimsə kimsəyə əziyyət etməsin , sülh dolu , dinclik dolu bir dünya meydana gəlsin , bunun üçün idi.
 
Amma biz o sülhü , o sülhü , o səfanı sui-istimal etsək , Allahın haram etdiklərinə halal kimi davransaq , fərzlərini tərk mövzusunda tələsik davransaq , o müsibətlərə xəyanət , o çəkilən müsibətləri heç etmiş olarıq. Bu nöqtədə də özümüzə nizam verməliyik , bir-birimizə dəstək olmalıyıq , şeytana qarşı güc  birliyi etməliyik. Şeytanın tələlərinə qarşı bir-birimizi xəbərdar edib , qolundan tutmalıyıq. "
 
Bu günə qədər niyə susdunuz?
 
Gündəmdəki rüşvət və sui-istifadə mövzularına da toxunan Türkiyə Cafəriləri Lideri Səlahəddin Özgündüz , yüz minlərlə şəhid verilərək qazanılan dövlətin, bütün millətin ortaq dəyəri olduğunu ifadə edərək , kimsənin bunu öz malı kimi görməməsi lazım olduğunu söylədi.
 
"Məmləkətdə bir sıra fövqəladə şeylər cərəyan edir . Pulumuz təxminən yüzdə on beş ətrafında dəyər itirdi. Bir ara bir konstitusiya kitabçası atıldı , yox atmadı , yuvarladı , sürüşdürdü hesabına bir gecədə yüzdə əlli kasıbladıq .
 
İndi iki -üç gün içərisində durduğumuz yerə yüzdə on beş yoxsullaşdıq . Durduğumuz yerdə , heç bir ticarət etmədən. Bu vətəndaşın günahı günahı nədir ki? Nə etdi ki? Ticarət mi etdi yüzdə on beş yoxsullaşdı ? O yatdı yatağında , səhər qalxdı , yüzdə on beş kasıblaşmış .
 
Nə üçün döyüş edirlər? Səninki az oldu , mənim payım bir az daha çox olsun , səninki bir az daha az olsun , başqa nə döyüşüdür , siz mənə söyləyə bilərsinizmi ? Kimin heyəti nə qədər olsun hesabına .
 
 O tərəfdəndə işdə , məmləkətdə , guya bir rüşvət filan varmış , guya deyərkən yoxmuş demək istəmirəm , səhv başa düşülməsin , bu yeni bir şey deyil ki. Bu kadrolaşma , bilməm başqa məsələlər ortaya gəlməsəydi , müəssisələr bağlanılacaq - bağlanılmayacak mübahisəsi ortaya gəlməsəydi , sizə toxunmasaydı , yenə də bunları ortaya çıxarardınızmı ? Bu yüzmilyard dollarları aşan rüşvət , korrupsiya , Ermənistan kimi otuzdan çox , Azərbaycan kimi on-on beş ölkənin büdcəsi deməkdir , belə bir sui-istifadə İstanbuldan edilsə , bu məmləkətin vay halına . Allah göstərməsin , şübhəsiz belə olmuşdur deyə bilmirəm amma , mətbuata sızdırılan sənəd , məlumatlar bunu göstərir. Yüzmilyard dollar !
 
 Yaxşı siz indiyə qədər niyə  buna göz yumdunuz ? Birdən birə , bir gecədə olmadı ki, bunlar. Edən tərəf , niyə edirsiniz , susan tərəf niyə susursunuz ? İndi sənə toxundu deyə sən susmursan , bunu mən anlaya bilmirəm.
 
Biz Millətin tərəfindəyik
 
İndi biz hansı tərəfdəsiz ? Biz , heç bir tərəfdə deyilik , biz ölkəmizin tərəfindəyik , haqqın tərəfindəyik ,haqlının tərəfindəyik. Haqlı kim? Haqlı , millət . Millət niyə bu müsibətləri yaşayır ki? Millət niyə indi o vəziyyətdə ki , İstiqlal müharibəsi vermə vəziyyətinə gəlir ? Allah göstərməsin , biz istiklalimizi qazanalı bir əsr oldu. Nə oldu ki, bizə , biz yenidən İstiqlal müharibəsi vermə vəziyyətində qaldıq ? Biz sanırdıq ki , bir əsrdir , 1920-ci illərdə bəri biz , artıq istiklalimizi qazanmış , zəmanət etmişik , o Çanaqqalada yatan dörddəbir milyon , ayaq yalın igitlərimizlə . Rəhmətlik şairimizin dediyi kimi , Peyğəmbərimizin ovuc açdığı şəhidlərimizin qanı ilə , Bədirdə aslanları xatırladan o igitlərimizlə biz istiklalimizi zəmanət etdiyimizi düşünürdük. İndi nə oldu ki , ölkəmiz işğala mi uğradı , nə oldu indi biz istiqlal mübarizəsi etmək vəziyyətində qalmışıq ? Nə oldu , əvvəl bu sualı cavablandırmalıyıq. Gözümüz nələrlə boyandı ki?
 
 Bu ölkə çox qiymətlidir , mən vətənimi , millətimi sevirəm , bu doğrudur , amma mən irqçi filan deyiləm. Əsrlərcə sinəsini salibi güclərə qarşı sipər etmiş bir millət , İslamın gözətçiliyini etmiş bir millət , yüz min yüz min istiqlalı üçün şəhid vermiş bir millət , bizə nə olmub? Bu millət qiymətli bir millətdir. Mən millətimi qiymətli görməklə irqçi mı oldum? Mən millət deyərkən , Kürdün , Lazı , Çərkəzi ayırmadan deyirəm , bu bayrağın altındakı hər kəsi deyirəm , bu vətəndə yaşayan hər kəsi deyirəm , biz bir millətik. Millətin təmkinini , səbrini kimsə məcbur , kimsə də tək başına özünü bu millətin sahibi gözüylə görməsin , bu ölkə həqiqətən çox qiymətlidir. İstanbulu mən dünyada heç bir şəhər ilə dəyişmərəm. Buna sahib çıxmaq məcburiyyətindəyik. Ölkəyə sahib çıxmaq məcburiyyətindəyik.
 
Bunu biz , təşkilat , qayda  və təşkilatlarımızla təmin edəcəyik , qoruyacağıq. Dövlətimiz var şükür , Allah bizi dövlətsiz buraxmasın . Allah bizi ordusuz , bayraxsız buraxmasın . Bunları tapmışıq , maaş veririk , pul veririk , özümüz 800-900 lirəylə kifayətlənib, amma onlara 8 min lirə , 10 min lirə veririk ki, vətəni qorusunlar . Səs verib də oralara çıxarırıq ki , ölkəni idarə etsənlər . Doğru idarə etmələri  lazımdır.
 
Allah ölkəmi idarə edənlər iman , izan və lütf etsin. Onları səhv etməsi bizim xeyrimizə deyil , onların səhvi bütün bir məmləkətə aid olur. Millətcə bizə aid  olur. Türkiyə zərər görsə , İslam dünyası zərər görər . Türkiyə müstəqilliyini itirsə , İslam dünyası müstəqilliyini itirər.
 
Məmləkətin səhv idarə olunması, bizim xeyrimizə deyil ki , Allah etsin , səhv etsinlər də, siyasi  olaraq itirsinlər deyək , qardaşım , məmləkət itirir. Allah etsin , ölkəni idarə edənlər , ölkədə iqtidarda olanlar heç səhv etməsin , həmişə doğru etsin , ölkə bundan fayda görsün. Millət qalxınsın , ölkə qalxınsın , düşmənlər məyus olsun , bizim arzumuz , duamız budur. İndiki gərginlik , ümid edirəm ki, ən doğru şəkildə , səhvləri aradan qaldıraraq düzəldilsin .
 
Bu ölkənin sahibi millətdir , şəxslər deyil
 
Bir tərəf , bir tərəfə deyir ki, sən rüşvət alıb qaçdın . Yaxşı qardaş , biz də bu məmləkətdə yaşayırıq. Imtahanlarda ölkə səviyyəsində ikinci olmasına baxmayaraq niyə layiq olduğu təyin etməyi ala bilmir , kimdən icazət alması lazımdır? Bunları da biz görürük. Bu ədalətlə ola bilərmi ? Haq edenin qazanması lazımdır deyilmi? Bəzilərinə beyət etməsi lazım deyil ki. Ədalətin gərəyi hər kəsin layiq olduğu yerdə olmasıdır, haq ettiğini ala bilməsinin . Ala bilir mu ? Aldırmayan kim? Kadrolaşma deyərkən , sənin atanın oğlu deyil ki , bəziləri bir mövqedə oturacaq deyə sən niyə özünü atəşə atırsan , digərinin haqqını yedirirsən ? Yaxşı bunun hesabını ruz - i məhşərdə necə verəcəksən? Səninlə olmayan düşmən , səninlə olan dost mu ? Bu məntiq , faşist bir anlayış deyil mi ? Hüquq , qanun , ədalət , vicdan , nəyi tələb edirsə, elə davranılması lazım. Qanuna deyil , fərdə bağlılıqla ölkə idarə edilə bilməz. Ölkənin yüz faizi birisən, bağlanmayacağına görə , ölkədə dinclik qaçar. Nə vaxt ki, hər kəs , bizim pulumuzla verilən maaşlarla çalışan personal , hər kəsə bərabər xidmət verib , hər kəsə eyni məsafədə dayansa , o zaman bu ölkədə dinclik olar. Yoxsa , falancının əmr etdiyi tərəfə hər kəs gedəcək , ona görə səs çıxaracaq , mənim maaş verdiyim , mənim başıma bəla olacaq , o zaman bu ölkədə dinclik qalmaz.
 
Ölkənin çətinliyinin  mən daha ağır tərəfini çəkəcəyəm , çünki mən nemətlərindən yararlanamıram , ağır işlər də mənim boynuma . Neməti paylaşmağa gəlincə , filancıya beyət edən Yezid , belə bir din - məzhəb var mı ? Mənim oğluma bir məmurluq , bir müəllimlik çox görüləcək , sən nazirliyi az görəcəksən özünə. Mənim uşağıma bir məmurluğu , bir süpürgəçiliyi çox görsə , zibilyığan uşaqlarımız da bələdiyyədən atıldı,insaf! Belə bir ədalət var mı ? Ya da digər idarələrində təmizlik edilir , niyə? Cinayət işləmişsə  atın həbsə . Bu ölkəni istismar yüz milyard -yüz milyard bizim uşaqlarımız yemişsiz , edam kürsüsünü qurun , mən ipini çəkəcəyəm. Yəni bir süpürgəçiliyi belə çox görürsən, insaf edin . Kimin hansı tərəfini deyim?
 
Dövlət idarə etmək , bəli , partiya ikən hər kəs öz partiyasının şüarını atar , sıra məbləğ kimi . Tribunada ikən , hər kəs öz komandasını dəstəkləyir , amma düdük alıb , başa keçib , hakim və hakim vəziyyətinə gəldiniz mi , ədalətli , tərəfsiz olmaq vəziyyətindəsiniz. Peyğəmbər belə davranırdı. Imamlarımız belə davranırdı. Siz özünüzdən din mi çıxardınız ? Bu ölkə , sizin babanızın mülkü deyil ki, hele gedin o şəhidlərin baş daşını bir oxuyun , yalnız sizin babalar ola bilərmi orada yatan ? Bu ölkəni kim deyir ki , yalnız filakəsin yoldaşlarına peşkəş ediləcək? Hansı haqqla ? Mənimlə olanın haqqı var bu ölkəni yeməyə , məndən olmayana heç bir şey , bütün hüquqlardan məhrum ediləcək. Bu hansı vicdan , hansı haqq , hansı hüquqla olar?
 
Allah iman , izan , ədalət lütf etsin. Bu millətə yaraşan şey müstəqillikdir , azadlıqdır. Allah heç bir zaman bu millətin , hər kəsimi deyirəm , bu bayrağın altında yaşayan bu millətin azadlığını , müstəqilliyini əlindən almasın . Qula qul etməsin. Birliyini , dirliğini pozmasın , haram loxma üçün bu milləti gərib , bir-birinə salanların qafilliyindən , xəyanətindən  Allah bu ölkəni qorusun.

Diğer Haberler