Özgündüz: “Vahabizm, İngiliz Ümmetidir Ve Siyonizm’e Hizmet Ediyor”

Dünya Ehl-i Beyt sevenleri kongresi merkezi konseyi oturumu vahdet yollarını araştırmak için Tahran’da yapıldı. Çeşitli dinlerin önde gelen şahsiyetlerinin katıldığı oturum iki gün sürdü.

Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Tahran’da dünya Ehl-i Beyt Sevenleri Kongresi’ne katılarak şunları söyledi; “İslam âleminin vahdeti Şia ve Sünni gençlerinin sömürgecilik komplosundan bilgili ve haberdar olmasını vurguladı.
Vahabizm, İngiliz ümmetidir. Amerikan ve İsrail’in siyasetlerini icra ediyor. Bugün bütün Müslümanların serveti Amerika’da toplanıp trilyonlarca dolar Vahhabi Arabistan’a silah satarak, Dünya Müslümanlarını yok etmek için kullanılıyor. Amerika’nın boyunduruğu altında yaşamayan ülkeler hür ve bağımsız olarak kendi takdirini belirliyorlar. Fakat Amerika bunların üzerine bomba ve fitne yağdırıyor.
Bu arada Arabistan da kendi dindaşlarını katlederek İslam âlemine çok büyük bir acı veriyor. Amerika asırlardır İslam âleminden el çekmiyor. Bu yüzden bütün İslam ümmeti, Amerika’nın tuzağına düşmemek için uyanmalıdır. Bugün Amerika, Pakistan’da, Afganistan’da Ehl-i Sünnet ile savaşıyor. Ehl-i Sünnet ve Şia âlimleri Vahhabiye yönelmemek için Müslümanları uyandırmalıdır.  Suudiler, Pakistan’da medreseler açtı, fakat Amerika Taliban’ı oraya götürdü. Afganistan’da da aynı siyasetini yürüttü.
Özgündüz, Amerika, İslam âleminin yüzünü karalamasına işaret ederek şöyle devam etti;  Amerika, Pakistan’a ve Orta Asya’daki bazı İslam ülkelerine ve Kafkasya’ya Vahhabi misyonerler göndererek Şia ve Sünni gençlerini tuzağa düşürmek istiyor.
Öyleyse bizler onların Hanefi ve Şafi kalmalarına çaba sarf etmeliyiz. Müslümanın şartı tek kelimedir. Oda şehadet kelimesidir. Şiiler ve Sünniler birbirinden ayrı değildir, Şii, inananlar ve Müslümanlar için bir statü anlamına gelir ve bir tarikat olarak görülmez.
İslam âlimleri barış ve uzlaşma içerisinde incitici, radikal ve keskin olmayan bir dili kullanıp, Şeytanın Müslümanların arasında çirkin sözlerle düşmanlık sokmasına izin vermemeliyiz. Tekfiri gruplarının İslam dünyası ile hiçbir ilgisi yoktur insanlığın kurtuluşuna giden yol İslam'dır.” dedi.

Diğer Haberler