Özgündüz:Ən Böyük Təhlükə Vəhhabiyyət

Türkiyə Cafəriləri Lideri Səlahəddin Özgündüz , İslam dünyasının ən böyük bəlasının məzhəb qarşıdurmaları və təkfir anlayış olduğunu söylədi.

İslam məzhəblərini Yaxınlaşdırma Təşkilatı ( TAKRİB) və Səadət Partiyası əməkdaşlıqla 28 Noyabr Cümə axşamı günü İstanbulda reallaşan İslami Razılaşdırıcı Konfransında danışan Özgündüz , Əhli Sünnə alimlərinin eynilə Suriya üləması kimi Vəhabiliğin qarşısında duruş sərgiləməsi lazım olduğunu vurğuladı.

Özgündüz'ün çıxışının tam mətni:

İslam cəmiyyətinin üzərində iki əsrdən bəri imperialistlər məzhəb və kövmiyət döyüşü çıxarmaq üçün planlar edirlər. Problemimiz budur. Həll nöqtəsində bu yığıncaqların fayda edəcəyini ümid edirəm , amma , niyə bizi bir-birimizlə dalaşdırmaq istəyirlər , çünki , Çanaqqalada dörddəbir milyon şəhid verərək dünya imperializminə diz çökdürdük.

Daha yaxın tarixdə 1982-ci ildə Livanı İsrail və düvel - i Muazzama işğal etdilər , əlində silahı belə olmayan bir neçə yüz Hizbullahın gəncləri , bu düvele Muazzamanı da , İsraili də ölkələrindən qovmağı bacardılar , dərs aldıqları məktəbin imamı Heydər - ı Kerrar kimi. 2006-dakı lovğaca  girdikləri Livandan , məğlupça geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar , şanlı Hizbullah dastanının qarşısında.

Baxdılar ki tülkü sürüsü , sayı nə qədər çox olsa da aslanla baş edə bilmir , indi də aslanı aslanla boğdurma sə`yinə girdilər. Bunun üçün də problemimiz olan iki şeydən istifadə etməkdədirlər. Biri , asılı liderlikləri , imperializmdən əmr alan , imperializmin Müsəlmanların başına müsəllət etdiyi liderlikləri . 60 İslam ölkəsinin içərisində üç- beşini ən optimist rəqəmlərlə istisna etsək , qalanı bu vəziyyətdə isə , İslami vəhdətin qurulması mümkün olmur. Heç olmasa yarıdan çoxu müstəqil liderlər tərəfindən idarə edilsəydi, digərlərinə də birlik təlqin edilə bilərdi.

Amma çox təəssüf ki, belə deyil , doxsan fayizi asılı liderlər tərəfindən idarə edilirsə, İslam cəmiyyətləri , imperialistlər nə istəsə onu da bu ölkələrə edirlər. Bu bir problem , həll edilməsi asan deyil, amma mümkündür.

İkinci və ən əhəmiyyətli problemimiz , iki əsr bundan əvvəl İslami birliyi təmsil edən Osmanlı İmperiyasını , onun nəzdində İslami birliyi parçalamaq üçün İngilislər Vəhhabiyyəti meydana gətirdilər,təşkil etdilər. O gün bu gündür bu anlayış İslami birliyi hədəf etməkdədir , əlindəki güc , arxasında imperializmin dəstəyi və hər gün kassasına axan bir milyard dolları aşan neft- dolları , müqəddəs torpaqların onların əlində olması , onların rəhbərliyində olması onlara müdhiş mənəvi güc verir.

Vaxtilə şeytan demişdi ha , mən səndən başqasına səcdə etmərəm deyə , bax bu şeytani tövhid anlayışı , guya kamil tövhidi müdafiyə edir, digər bütün İslam məzhəbləri lüzum gördüyü zaman təkfir edərək , müşrik sayaraq orada məzhəb döyüşü çıxarmağa istiqamətlidir bu anlayış .

Şiə dünyasında da Bahailiyi meydana gətirdilər , son zamanlarda yenə Amerika və İngiltərədə iyirmi dörd saat xidmətlərində olan televizyalarıyla , yenə Şiə seqmentdən təkfirci , təcavüzkar , əhli-sünnət dəyərlərinə söyən anlayış meydana gətirsələr də , Şiənin şansı əvvəllərində hər zaman həddi-büluğunu , fərasətindən , dirayətini , elmini on minlərlə alim içərisindən təbarüz edərək isbat etmiş merece - i təqlidi , bu cür təhlükələri zamanında fərq edib , milləti işıqlandırıb , bunları firqə - i dallə olaraq təsvir edib, bacarıb.

Amma Ehlisünnetde təəssüf ki, ictihad qapısı praktikada bağlı olması üzündən , bu təriqət - i dalle - i Vahhabiyet'i bir cür rədd edə bilmədilər , bu anda Şiədən çox Sünni məzhəbləri hədələməkdə . Sünni  terminlərlə girib , sonra təkfirci anlayışlarını onlara təlqin etməkdədirlər , əllərindəki bu qədər maddi gücü istifadə edərək , Məkkə və Mədinəni istifadə edərək , oraya gedən hacıların bir cür beyinlərini doldururlar . Bu da ikinci və ən böyük təhlükədir.

Madam Ümidimizi asılı liderlərdən kəsdik , madam arxasına imperializmi , cibinə dolu pulunu almış , Müsəlmanlar arasında fitnə ünsürü Vəhhabiyətin qarşısına çıxacaqsa , ən az onlar qədər , Allahın birliyinə , Müsəlmanların birliyinə olan inancımız , məsuliyyət duygumuzla , gecə-gündüz çalışıb , Müsəlmanları şiə-sünnüyle , bütün İslami məzhəbə mənsub insanları , tövhid adıyla digər hər hansı bir müsəlman firqəyə kafir deyən kəsdən uzaq dayanmasını təmin etmək məcburiyyətindəyik .

Siz vəhdətə istiqamətli nə qədər ayə və hədis oxusanız oxuyun , Möminlər qardaşdır dediyinizdə onlar deyir ki, siz kafirsiz , mömin deyilsiniz ki . Türkiyədə şəhid - övliya məzarlarına getməyən yoxdur , bu anlayışa görə Türkiyədə hər kəs müşrikdir . Afrikada bu gün şiə yox amma bu anlayış orada da dayanmadan qırğın edir. Misirin vəziyyəti ortada.

Suriyanın vəziyyəti ortada , Əlevidən çox Sünnü öldürüldü orada bu anlayış tərəfindən , Ramazan əl-Buti kimi çox aydın və münəvvər bir Sünni üləma öldürüldü , ruhu şad olsun. Suriya üləması nə edir , Müfti - i Əzəm Şeyx Bedrettin Hassun nadir aydın İslam alimlərindən biridir , oranın diyanəti Suriya xalqının vəhdətini təmin etmişdir. Suriyanı yox edən Vəhhabi teröristlerdir , dünyanın ən az otuz ölkəsindən gələn yüz minlərlə terrorist Amerikaya hücum etsə öhdəsindən gələr , amma mən Suriya xalqını , riyasətində , liderliyini , diyanətini , ordusunu və vəhdətini salamlayıram , bu böhranı çox gözəl idarə etdilər və öhdəsindən gəldilər , Allah köməkləri olsun .

Bu nöqtədə digər Sünnü üləma da Suriyadakı üləma qədər s`əy sərf etsəydi , Vəhhabiyyət bu qədər inkiıaf etməzdi . Vəhhabiyyət Şiədən çox Sünnü məzhəbləri udmaqdadır , onlar üçün təhlükədir. Əl-ələ verib , bu İngilis goplamasını dini anlayışdan Müsəlmanları da , İslam ölkələrini də qurtarmaq məcburiyyətindəyik.

Bu iş də ona xidmət məqsədlidir , İslam ziyalıları , alimləri , ümməti bu səhv təkfirci anlayışa qarşı oyandırıb , işıqlandırıb önünü almaq məcburiyyətindədir deyə düşünürəm. Türkiyə Respublikası da , İran İslam Respublikası da bu anlayışa qarşıdır , bu iki ölkə səmimiyyətlə əl-ələ versə , yanlarına alacağı bir çox Türk Respublikası olsun , Əfqanıstan- Pakistan kimi İslam ölkələri olsun , İraq , Suriya , Misir və digər Afrika İslam ölkələriylə birlikdə bu təkfirci anlayışı  beşiyində boğar , daha çox müsəlman qanı axmasının qarşısını alar deyə düşünürəm.

Bu nöqtədə Mecme - i Təqribin işlərini təqdir edirəm , ümid edirəm ki əhli-sünnət tərəfindən də bu işlər  qə`bul edilər və diqqət görər. Əl-ələ verərək , qardaş qardaş , biz bu təkfirci terrorist anlayışa qarşı , dölə belə yazıqları  gəlməyən , uşaqları quzu qurban kimi kəsən bu anlayış , həm Müsəlmanlar arasında fitnə çıxarır , həm İslamın çöhrəsini - imicini pozur , bu anlayışdan xilas olmaq  məcburiyyətindəyik. Hamınızı hörmətlə salamlayır və bu iclasların xeyirə vəsilə olmasını , vəhdətə və müsəlman ümmətin işıqlanmasına vəsilə olmasını diləyirəm.

Özgündüz'ün konuşmasını izlemek için tıklayın:

Diğer Haberler