Özgündüz: Ədalət Hammımıza Lazımdır

Türkiyə Cafəriləri Lideri Səlahəddin Özgündüz , Halqalı Zeynəbiyə məscidində qılınan Cümə namazında etdiyi çıxışında , mühakimənin ədalətli olması lazım olduğunu və ədalətin hər kəsə lazım olacağını söylədi.

Dünyada bəzi hadisələr yaşanır və ölkəmizdə də bəzi hadisələr yaşanır. Allah sonumuzu xeyir etsin . Nə, niyə cərəyan edir bilmirəm desəm , o zaman yalan olar , nə - nə səbəbə cərəyan edir , az-çox hamımız bilirik amma amil baxışla dövlət işləyişi qarma-qarış olmuşdur. Dövləti idarə edənlər bir an əvvəl bu ziddiyyətlərdən, özlərini də , ölkəni də , dövləti də qurtarmaq, mə`suliyyətlərini yaxşı şəkildə yerinə yetirmək məcburiyyətindədirlər .
 
 Bir dövlət , qanunvericiliyi , icrası,məhkəməsi ilə dövlətdir. Bu , bunlara aid təşkilatlarıyla dövlətdir. Bunları bir-biriylə toqquşdurub , vuruşdursanız çətinlik yaşayarsınız. Mənim məhkəmə orqanim , mənə qarşı  ya da mənim  tabeçiliyimdə  olmamalıdır. Məhkəmə ədalətli olmaq və hər kəsə eyni məsafədə olmaq məcburiyyətindədir. Məhkəmə mərhəmətli olmaq vəziyyətində olan bir mərhəmət məqamı deyil . Ona görə Allahdan biz duamızda nə deyirik , Allahım bizimlə ədalətinlə ,hesabınla rəftar etmə . Çünki işi ədalətə sürsen ədalət hər kəsin haqqını verər. Ceza isə cəza , mükafat isə mükafat . Biz mükafata layiq qullar olmadıq. Bizə lütfünlə , fəzlinlə rəftar et , bizi ədalətinə tabe tutma . Biz bilirik , orada itirərik , biz günahkarlarıq . Ədalətin vəzifəsi mərhəmət paylamaq deyil , ədalətin vəzifəsi hər kəsin haqqını verməkdir.
 
 Qarşısındakının dininə , məzhəbinə , xislətinə , siyasi görüşünə, hansı tərəfli olduğuna və hansı coğrafiyanın insanı olduğuna baxmaz. Mühakimə , haqlının haqqını nahaqdan alır , zorbaya həddini bildirir . Haqsıza haksızlığının əvəzini ödətdirir . Mühakimənin işi budur , mərhəmət paylamaq deyil məhkəmənin işi , ədalət dağıtmaqdır . Kimə? Icra yandaşlarına mı , icraya mı ? İşdə ona da layiq olduğu səlahiyyəti verər , layiq olduğu haqqı tanıyar , çoxunu verməz. Icra müxalifinə , müxalifətinə ? Ona da haqqını  verər , haqq etmediyini verməz. Mühakimə fərdi və ictimai mə`nada hər kəsin haqq ettiğini verməklə vəzifəlidir. Şəxsiyyətinə baxmaz , baxdığı an , məhkəmə olmaqdan , ədalət olmaqdan çıxar. Ədalət mülkün təməlidir. Ədalət yox olsa , mülk yox olar. Allah göstərməsin , dövlət çökər.
 
 Hər kəs mühakiməni öz idarəsinə alma sə`yinə girsə , dövləti yox etmə sə`yinə girmiş deməkdir. Hər kəs , mühakimənin ədalətli işləməsi istiqamətində sə`y göstərməlidir. Amma bə`zi ziddiyyətlər yaşayırıq. Mühakimə hökm edir, etdiyi hökm özünə geri dönür , münakis olur. Eyni məhkəmə orqanı və ya günahkarların dünən etdiyində dəstək görür , bu gün eynisini etdiyində əngəl görər. Budur, xalq qoyun sürüsü deyil. Türk milləti elə deyil , vüqarlıdır , ağıl sahibidir , səbrlidir. Amma qoyun sürüsü deyil.
 
 Fitnə istəmir öz ölkəsində . Dünyaya qarşı aslandır, amma öz ölkəsində fitnə istəmir. Onun təmkinini , səbrini  kimsə  pis şərh etməsin. İçəridəki kəslər də elə şərh etməsin. Qoyun sürüsü deyil , hər şeyin nə olduğunu görür. Onu dövlətindən sarı ümidsiz vəziyyətə salmağa kimsənin haqqı yoxdur. Nə edirsiz ,edin dövlətin şifrələriylə oynayabildiğiniz qədər oynadınız , bundan sonra kimsə oynamasın , ədalətin təsisinə , təhkiminə hər kəs sə`y göstərsin. Mühakimə hakimiyyətinə müdaxilə edilməz , bunu hər kəs bilsin. Adil olmayan insanlara da mühakimə içində yer verilə bilməz . Özü ədalətli olmayan birisi necə ədalət təqdim edəcək ? Öz tə`yin etdiyindən , özün  şikayətçi olmayacaq şəkildə ədalətli insanları seç. Ədaləti sənin lehinə , müxalifətinin əleyhinə  işlədəni deyil , ədaləti tam  tətbiq edəni seç. Özü ədalətli olsun və də hüququ, qanunu bilsin ki, doğru ədalət yerinə gəlsin. Buna hamımızın ehtiyacı var.
 
 İslam tarixinə keçmiş bəzi sözlər var ha " Dünya iki gündür , bir gün sənə , bir gün mənə." Bu gün şərait lehinə olar , sabah əleyhinə olar. Bax o zaman ədalət axtararsan, tapa bilməzsən . Ədalət hər zaman lazımdır. Ədalətə  söykənməsək , zülmə necə dözərik ? Gəlin hamımız ədalətdən  tərəf olaq , mühakimənin həmsöhbəti kim olursa olsun , biz ədalətdən tərəf olaq. Ədalət hamımıza lazımdır.
 
 Allah ölkəmizi , millətimizi , dövlətimizi pis düşüncələrdən , pis planlardan , pis tətbiqçilərdən hər zaman qorusun. Düşməndən də qorusun. Hər zaman ərz ettiğim kimi , Allah müsəlmanları , millətimizi və cəmiyyətimizi şeytan, düşmənin , nadan dostun , cahil dostun, işbilmez dostun şərindən qorusun. Birliyimizi , dirliğimizi əlimizdən almasın . Vətənimizi böldürtməsin , bayrağımızı endirtmesin , əzanımızı  susdurmasın . Hər şeyin başında birliyimiz, dirliğimiz gəlir, Allah bunu pozmasın , pozmaq istəyənlərə fürsət verməsin.

Diğer Haberler