Mısır Müftüsü: Ehli Sünnet’ in Şia Fıkhına Göre İbadet Etmesi Caizdir.

Şeyh Ali Cuma, müslümanları bu iki mazhebi birbirine yaklaştırmaya davet etti.

Kuveyt’te yayınlanan Ed-diyar gazetesinin yazdığına göre Mısır genel müftüsü Ali Cuma, Sünnilerin Şia fıkhına göre ibadet etmelerinin caiz olduğunu yeniden vurguladı. Şeyh Ali Cuma,  iki mezheb arasında fark olmadığını ve her ikisinin de ayna kaynaktan geldiğini belirtti.
 
Şia ve Ehli sünnet’e darbe indirmek için tefrika ve ayrılık çıkarma peşindeki çevreler olmasa sözlerinin  bu kadar tepki görmeyeceğini  söyleyen Şeyh Ali Cuma, tefrika ve ihtilaf çıkaranlara karşı durulmasının altını çizerek müslümanları bu iki mezhebi bir birine yaklaştırmaya davet etti.
 
Şia’nın mütarakki ve ilerici bir mezheb olduğuna  değinen Şeyh Ali Cuma, bazılarının eski Şia kitaplarından ihtilaflı konular çıkarıp yaymalarının büyük bir hata olduğunu belirtti.
 
Şiilerle Sünniler arasında düşmanlık çıkarmaya çalışanları suçlayan Şeyh Ali Cuma, bu çevrelerin müslümanlar arasında  uçurum oluşturmakla  önceden  planlanmış uğursuz hedeflere hizmet ettiklerini vurguladı.

Diğer Haberler