İsrail Su İçin Türkiye' nin Kapısında

İsrail çok sık su krizi yaşıyor ve bu krizi Türkiye üzerinden halletmeyi düşünüyor.

Yağışların yetersiz kalması İsrail'i büyük bir su krizinin içine sokarken, bu alandaki projelere önümüzdeki bir kaç yıl içinde 100 milyon dolarlık yatırım planlayan İsrail, Türkiye'den de yeniden su işalini bir seçenek olarak gündeme getirdi.


Su krizi ile ilgili olarak oluşturulan Ulusal Komisyonda, bir süre önce rafa kaldırılan, Türkiye'den su işali konusunun uygulanabilir olup olmadığı tartışıldı.

Yahudi Ulusal Fonu yöneticilerinden Russell Robinson, Ulusal Komisyonda yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıllarda unutulup gitmiş olan fikrin yeniden yaşama geçirilmesi için Fonun hem İsrail ve Türk hükümetleriyle hem de İsrailli özel girişimcilerle görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Yahudi Ulusal Fonu yetkilileri, bugünkü global mali kriz ortamında, deniz suyunun arındırılıp tatlı su elde edilmesine yönelik projeler için yatırımcı bulmanın zorluğunu dile getirdiler. Aynı yetkililer, söz konusu kriz ortamının, yeni koşullar ortaya koyduğunu, nakliye maliyetlerini de düşürerek, su işalini daha ekonomik bir duruma getirdiğini ifade ettiler.

Robinson ile diğer Fon yetkilileri, Türkiye'den su işalinin yanı sıra İsrail'in bir yenilik geliştirmeye odaklanmasının yararlı olacağını söylediler.

İsrail Dışişleri Bakanlığı danışmanlarından Ehud Keinan da, Türkiye'den su işaliyle ilgili planların gerçekleşememesinin nedenlerine işaret ederken, yüksek maliyetler, teknik zorluklar ve Türkiye'deki bazı içsel sorunları buna gerekçe olarak verdi. Keinan'ın, Türkiye'den su işali konusunda 2002-2006 yılları arasında bilfiil çalıştığı belirtiliyor.

SON YILLARIN EN BÜYÜK SU DARBOĞAZI

Kış mevsiminin büyük ölçüde kurak geçmesi ve Mart ayı başındaki yağışların da yetersiz olması nedeniyle İsrail, son 10 yılın en ciddisi olarak nitelenen su krizinin içinde bulunuyor.

Ülkenin belli başlı su kaynaklarının düzeyinin, bu yaz sonu itibarıyla tehlike sınırlarının da altına düşmesi bekleniyor. Örneğin, ülkenin en büyük su kaynaklarından biri olarak kabul edilen Kinneret Gölü'nde (Celile Denizi) su yüzeyinin, tatlı su teminindeki en önemli kaynaklar olarak kabul edilen bir kaç yeraltı su havzasındaki seviyelerin kabul edilebilir minimum seviyelerin de altına ineceği öngörülüyor.

Son yağışlar öncesi, ülkenin son 80 yılın en büyük su krizi ile karşı karşıya bulunduğu ifade ediliyordu.

Kaynak: Ajanslar

Diğer Haberler