İslami Uzlaştırma Konferansı Sonuç Bildirgesi

İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Kurumu (TAKRİB) ve Saadet Partisi işbirliğiyle İstanbul’da gerçekleşen konferansa İslam dünyasının dört bir yanından birçok önemli isim katıldı.

Konferansın sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı:    

Bismillahirrahmanirrahim

“Müminler ancak kardeştir öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin.” Hucurat Sûresi

27- 29 Ocak 2013 tarihleri arasında düzenlenen 26. İslam Birliği Konferansında, İslam âleminin çeşitli bölgelerinde bulunan ümmetin düşünür ve âlimlerinden oluşan bir komisyon kurulması kararı gereği,  16-17 Mayıs 2013 tarihinde Beyrut’ta bu toplantının ilki gerçekleşti.  
İkincisi ise 28 Kasım 2013 tarihinde İstanbul’da toplanarak İslam âleminin içinde bulunduğu krizleri tartışarak aşağıdaki tavsiye kararlarını almıştır:

1. Âlim, düşünür ve akil insanların; Müslümanların birliğini tesis etmek, İslami mezhepler arası ilişkileri geliştirerek uyum sağlamak hususunda görevlerini yerine getirmesi,

2. Ümmetin birliğinin alt yapısı olan yakınlaşmayı gerçekleştirmeye yönelik bütün girişimlerin desteklenmesi,

3. İslam âlemi içerisindeki İslam âlemini bölüp parçalamaya yönelik tüm hareket ve fetvaları özellikle tekfirciliği kınayarak, tüm İslam Âlemi düşünürlerinden bu ayrılığa karşı durması,

4. Müslümanların arasında ayrım yapan uydu kanallarının yayınının durdurulması ve Müslümanların buna karşı uyarılması,

5.      Dış güçlerin müdahalesi olmadan, Suriye halkının kendi bağımsız iradeleriyle barışçıl bir çözüm sağlanması gerektiği,  

6.      Mısır Arap Cumhuriyeti’ndeki darbeye karşı tüm tarafların krizin çözümünde rol alıp ciddi bir diyaloğa girmesini Tahrir’deki kazanımlarını korumasını, hedeflerinin başarıya ulaşmasını ve Mısır halkının tarihte olduğu gibi İslam âlemindeki konumunu yeniden elde etmesi,

7.     Irak’taki mezhep çatışmasının yeniden alevlenmesinden kaçınılması ve fitne ateşinin söndürülmesi için iyi niyet girişim grubu tarafından acil teşebbüste bulunulması,  

8.     Zulüm altındaki bütün Müslümanların meşru haklarına ulaşması hususunda çaba sarf edilmesinin zorunluluğu,  

9.      Myanmar’da Müslümanların maruz kaldığı katliamın durdurulması çaba sarf edilmesinin zorunluluğu,

10.    Filistin davası Müslümanların öncelikli davasıdır.  Bundan dolayı Müslümanların büyük hedeflerinin -ki sonunda Siyonist oluşumun kalkması Filistinlilerin haklarının iade edilmesi ve böylece Filistin topraklarının İslam ümmetine teslim edilmesi gerektiği,

11.    Komisyon, Müslümanların, Filistin topraklarının, özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın Yahudileştirilmesine karşı gereken tepkiyi göstermesini,
Ayrıca Kudüs’ün nehirden denize kadar Filistin’in başkenti olduğu gerçeğini vurgular.  

12.    Tüm ümmetin parçalanmasına ve tekfir edilerek bölücülüğe yönelik tüm davranışları kınar.  Bunu Müslümanların direncini kırmak için dünyayı yöneten küresel güçler ve onlara hizmet eden yerli işbirlikçiler tarafından uygulanan stratejik bir adım olarak görür.   Müslüman Ulemadan buna karşı uyanık olmalarını, halklarını bu konuda uyarmalarını,

13.    İslam âleminde yaşanan önemli olayları takip edecek bir komisyon kurulmasını talep eder.

14.    Komisyon olarak tüm katılımcılara değerli katkıları için teşekkür ederken; özellikle misafirlere ev sahipliği yapan Milli Görüş Lideri Saygıdeğer Oğuzhan Asiltürk Bey’e ve arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunarız.

Diğer Haberler