İslam Ülkeleri Arasındaki İhtilaflar ABD Ve İsrail' in Komplosudur

Büyük Ayetullah Mekarim Şirazi, Mısır Makamlarının Hizbullah hakkındaki işamları konusunda: "Müslümanlar arasındaki ihtilaflar düşmanların istek ve komplolarıdır ve bunların da başında Amerika ve İsrail gelmektedir." dedi.

İKNA’nın kum temsilcisi haberinde, bu taklit mercisi 15 Nisanda ulu camideki hariç fıkıh dersi başında bu konu hakkında şunları söyledi: ilk kıblemiz olan Beytul- Mukaddesi işgal eden Amerika ve İsrail bizim asıl düşmanımızdır.

Düşmanlar her zaman İslam ülkeleri arasında ihtilaf ve tefrika oluşturarak ittihatlarının önünü almak için uğraş verdiler, maalesef bizler bugün İslam ülkeleri arasında bazı ihtilafların oluştuğunu görmekteyiz.

Mekarim şirazi sözlerinin devamında şunları söyledi: şu anki ortamda İslam ülkelerinin birlikteliği kaçınılmazdır, Mısır ve Arabistan gibi bazı ülkelerin bu birlikteliği baltalamamaları zorunludur, dedi.

Mısır’ın Hizbullah aleyhindeki son işamları hakkında ise bu tür işamların çirkin olduğunu bildirerek şöyle dedi: bu ihtilaflar düşmanların desiseleridir, düşmanlar İslam ülkeleri arasında bu tür ihtilaflardan istifade etmek için uğraş vermektedirler.

Hizbullah 33 gün savaşında kahramanca savaşarak İslam ve Şia mektebinin iftiharı olmuştur bu harekete iftira atıp karalamak yerine bu hareketi destekleyelim.

Konuşmasının sonunda Arabistan radikal Vahabi guruplarının Şialar aleyhine yaptıkları çirkin saldırıları da ele alarak şunları söyledi: bugün radikal Vahabi’ler Amerika ve İsrail’in vesveselerine kanarak Şia’ya düşmanlık güderek, Şia’nın İslam’a muhalif, mülhit ve kâfir olduğunu dile getirmektedirler, gerçekte ise bizler Sünni olsun Şia olsun bütün Müslümanları savunarak her zaman İslam’ın yanında olmuşuzdur.

Diğer Haberler