Hamaney: "ABD Zararlı Çıkacak"

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Amerikalı yetkililerin Suriye konusunda hata ve yanlış yaptıklarını ve buna göre de kendilerine gelen darbeyi hissedeceklerini ve kesinlikle zararlı çıkacaklarını belirtti.

Perşembe günü Bilgiler meclisi başkanı ve üyeleri ile görüşen Ayetullah Hamaney, istikbar cephesinin bölgenin meselelerini kendi çıkarlarına göre çözümlemeye çalıştığını belirterek, istikbarın bölgedeki varlığı tecavüze, zorbalığa ve aşırı taleplere dayandığını ve bu varlığa karşı her türlü direnişi yok etmeye yönelik olduğunu, fakat istikbar cephesi direnişi yok edemediğini ve bundan böyle de yok edemeyeceğini vurguladı.

İstikbarın bölgeye yönelik esas amacı siyonist rejim ekseninde bölgeye musallat olmaktan ibaret olduğunu belirten Ayetullah Hamaney, son günlerde kimyasal silah bahanesi ile başlayan Suriye ile ilgilil gelişmelerin amacı da aynı olduğunu, ama Amerikalı yetkililer Suriye meselesi ile insan açıdan ilgilendiklerini telkin etmeye çalıştığını ifade etti.

Bölgede bir grup işbirlikçi Sünni adı alıtnda ve bir grup işbirlikçi de Şii adı altında faaliyet yürüttüğünü hatırlatan Ayetullah Hamaney, Sünni ve Şii alimleri İslamî mezheplerin arasında ihtilafların yeni saflaşmalara ve düşmandan gafil olunmasına sebebiyet vermemesine dikkat etmeleri gerektiğini kaydetti.

İslamî uyanış sürecine de temas eden Ayetullah Hamaney, İslamî uyanışın yok olduğunu düşünmek, yanlış bir düşünce olduğunu, çünkü İslamî uyanış Müslümanlara özgüven aşılamak ve İslam'a dayanmak sureti ile İslamî toplumlarda yaygınlaştığını, bugün bölgede yaşananlar istikbarın ve en başında Amerika'nın İslamî uyanışa tepkisi olduğunu vurguladı.

Mısır gelişmeleri hakkında da Ayetullah Hamaney "Eğer Mısır'da Siyonist İsrail ile mücadele sloganı olsaydı ve Amerika'nın vaatlerine karşı geri adım adılmasıydı ve ilkelerin üzerinde durulsaydı, bugün halkın seçtikleri yönetimin karşısında duran protestocular onlara yönelirdi ve Mısır diktatörü hapisten kurtulmaz ve yerin Mısır halkının seçtiği insanlar hapse atılarak yargılanmazdı" diye konuştu.

İran İslam Cumhuriyeti 30 yılı aşkın bir süre tüm düşmanlıklara ve komplolara karşı iktidar, nüfuzu ve yeteneklerini geliştirme bakımından çok daha güçlendiğinin altını çizen Ayetullah Hamaney, bu iktidarın, Siyonist rejim kanser tümörüdür ve yok olması gerekir diyen İslam Cumhuriyeti nizamının kurucusu Ayetullah Humeyni'nin (ra) direnişi sonucu olduğunu vurguladı.

Diğer Haberler