Eyüp Sultan Türbesi Bugün Açılıyor

Restorasyonu devam eden Eyüp Sultan Türbesi Ramazan ayı boyunca her gün 09.00-12.30 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan Eyüp Sultan Türbesi, bugün ziyarete açılıyor.

Hicret sırasında Hz. Peygamber'i evinde misafir eden sahabe Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarının yer aldığı ve özellikle cuma günleri, kandil ve bayramlarda ziyaretçi akınına uğrayan Eyüp Sultan Türbesi,Ramazan boyunca ziyaret edilebilecek.

Altyapı, güçlendirme ve restorasyon çalışmaları nedeniyle bir süredir ziyarete kapalı olan Eyüp Sultan Türbesi, Ramazan süresince 09.00-12.30 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

Türbede restorasyon çalışmaları devam ettiği için içeride bekleme yapılmayacak. Ziyaretçiler bir kapıdan girip, dua ederek diğer kapıdan çıkacak.

Sahabe Ebu Eyyub el-Ensari'nin mezarı, İstanbul'un feşinden sonra Fatih Sultan Mehmed'in hocası Akşemsettin tarafından keşfedildi ve üzerine türbe yapıldı.

Duvarlarında Sultan 1. Ahmed Han, Sultan 1. Mahmud ve Sultan 3. Selim Han tarafından yazılmış, bu mekanın kutsiyetine işaret eden manzum kitabelerin yer aldığı Eyüp Sultan Türbesi'nin içinde ayrıca padişahların bir çoğunun ve ünlü hattatların kaleminden çıkmış levhalar bulunuyor.

Her cephesi, altta sivri boşaltma kemerli dikdörtgen biçimli, üstte ise sivri kemerli pencerelerle aydınlatılan türbenin içi ve dışı 16. ve 17. yüzyılın en güzel çinileriyle süslü.

Ziyaret salonunda, Hz. Muhammed'in ayak izinin bulunduğu bir pano da yer alıyor.

Ebu Eyyub Ensari kimdir?

Medineli Müslümanlardan ve hicret sırasında Hz. Peygamber'i evinde misafir eden sahabi olan Eyyub El Ensari, İmam Ali'nin Şialarındandı. İmam Ali (as) ile birlikte Haricilere karşı savaşan Eyyub El Ensari İmam Ali'nin Medine temsilciliğini yapmıştır.

Beni Naccar Kabilesinden olan Ebu Eyyub Ensari, Biset’ten yirmi bir yıl önce Medine’de dünyaya geldi. İkinci akabe biatında hazır bulunarak Hz. Peygamber (s.a.v)’e biat etti. Hz. Peygamber (s.a.a)’in hicretinde O’nu ilk konuk eden Ebu Eyyub olmuştur. Mescid-i Nebi ve yanındaki evin yapılıp bitmesine kadar da Hz. Peygamber (s.a.a) Ebu Eyyub’un evinde kalmıştır.

Fakir birisi olan Ebu Eyyub, biricik keçisini Peygamberin gelişi bereketine kurban etmiştir. Ehl-i Beyt’e olan sevgisinden dolayı Hz. Fatıma’nın düğün merasiminde de Hz. Peygamber (s.a.a)’e bir koyun hediye etmiştir. Müslümanlar arasında kardeşlik merasiminde Hz. Peygamber onunla Mus’ab bin Umeyr’i kardeş etti. Ebu Eyyub Hz. Peygamber (s.a.v)’in bütün gazvelerinde hazır bulunmuş, Hayber Savaşı’nda Hz. Peygamber (s.a.a)’in çadırının muhafızlığını yaparak Peygamberin duasını almıştır.

Ebu Eyyub Hz. Peygamber (s.a.a)’in vefatından sonra Hz. Ali (a.s)’ın safında yer alıp Gadir-i Hum olayına tanıklık eden on iki büyük ve mücadeleci sahabeden birisidir. Üçüncü Halife Osman’a muhalefet edip diğer sahabelerle birlikte şehirlerine mektuplar yazdı, İslam’ın merkezinde olan Medine’de bulunan düzensizlikleri anlattı ve onları bu kötü gidişata karşı mücadele etmeye çağırdı. Mescid’ün Nebi’de cemaat imamlığını yürüten Ebu Eyyub, üçüncü halife Osman’ın öldürülmesinden sonra İmam Ali (a.s)’a ilk biat edenlerdendi.

O bundan sonra meydana gelen Cemel, Sıffin ve Nehrevan savaşlarında Hz. Ali’nin yanında yer aldı. Biat bozanlar (Nakisin) zalimler (Kasitin) ve dinden çıkanlar (Marikin)’e karşı kahramanca savaştı. Buna, Nehrevan Savaşı'nda Haricilerin başı olan Harkuz bin Zuheyr Sadi’yi öldürmesini örnek gösterebiliriz. Hz. Ali (a.s)’ın şahadetinden sonra Muaviye döneminde Ebu Eyyub Ensari, Bizanslılara karşı savaşmak için İstanbul'a geldi. H.52 yılında İstanbul’un muhasarası sırasında hastalanarak vefat etti. Vasiyet üzerine İslam ordusunun varabildiği en son sınır olan sur duvarının kenarına defnedildi.

İstanbul’un feşinden sonra, Ebu Eyyub Ensari’nin defnedildiği yerde bir türbe ve Eyyub Sultan Camii adıyla bir cami yapıldı. Şimdi Ebu Eyyub Ensari İstanbul’da adını verdiği Eyüp semtinde bütün Müslümanlarca ziyaret edilmektedir. Allah ondan razı olsun…

Diğer Haberler