Ermenistan' a Sınır Açılmasın !

Zeynebiye.com'un öncülük ettiği imza kampanyası bu sabah başladı. Katılıma ilgi her dakika hızla artıyor.

Zeynebiye Propaganda Merkezi ve Zeynebiye.com ekibinin öncülük ettiği kampanya Türk kamuoyunun  duyguların dile getiren bir açıklamayla başlıyor:


Ülkemin sınırlarını tanımamak suretiyle topraklarımızın bir kısmında
gözü olduğu ortada olan, Türk toprağı Karabağ'ı işgal altında tutan ve bu topraklarda soykırım ve tehcir uygulamış, ülkeme karşı soykırım hezeyanında bulunmaya devam eden Ermenistan'ın AB ve ABD emperyalizminin baskısı altında ilişkileri normalleştirerek
sıkıntılarını gidermesine katkı yapmak, Karabağ'daki işgalin devamına katkı yapmaktır.


Bunun için Ermenistan ile ilişkilerde bu gerçekleri göz ardı etmenin
Türk dünyasında yaratacağı olumsuz havanın vahim sonuçlarının vebali de ağır olacaktır.
Üç milyon aç Ermeni için, yer altı ve yer üstü zenginliklerine sahip
yüz milyonluk Türk dünyasını gözden çıkarmanın ülkemizin hayrına
olmadığını düşünmekteyiz.


Her Türk'ün böyle düşündüğünü sanmakta, Türk hükümetlerinin ve
ülkemizi idare edenlerin de bu gerçeklere paralel bir dış politika izlemelerini beklemekteyiz.


"Yurtta sulh, cihanda sulh" vecizesi de Türk topraklarının işgal
altında kalmasını göz ardı etmek şeklinde yorumlanmamalıdır.
Bu gerekçelerle sorunlar çözülmeden ilişkilerin normalleştirilmesine
ve sınır kapılarının açılmasına karşıyım.


Kampanyaya katılmak isteyenler
www.ermenistanasiniracilmasin.com adresine tıklayarak duyarlılıklarını dile getirebilirler.

Diğer Haberler