Dünya İslam Fıkhı Konseyince Düzenlenen Uluslararası Sempozyum Sona Erdi

25 Ülkeden 60 önemli din bilginlerinin katıldığı Uluslararası Sempozyum sonuç bildirisiyle sona erdi.

Dünya İslam Fıkhı Konseyi tarafından İstanbul’da düzenlenen “İslam Fıkhı ve Çağımızda Karşılaşılan Meseleler” konulu uluslararası Sempozyum, sonuç bildirisiyle sona erdi.


    Kapanış bildirisinde şu hususların altı çizilmiştir :İslam Fıkhında Yurttaşlık Hakları, İslam Fıkhında Demokrasi ve İnsan Hakları, Klasik ve Modernizm arasında Fıkıh, İslam Fıkhında Kadın hakları konuları konuları müzakere edilmiştir.


Sempozyum,12-13 Mart tarihlerinde İstanbul Ramada Plaza Hotelde düzenlenen 25 ülkeden 60 İslam Ulemasının katılımıyla gerçekleşmiştir.
Çeşitli görüş beyanı ve nazariyelerden sonra katılımcılar aşağıda belirtilen kararları almışlardır.
 
1-     Katılımcılar yurttaşlık hakları konusunda uzman bir heyet kurulmasını ve İslam dini açısından demokrasi konusuna açıklık getirmeleri istenmiştir.
2-     İslam ahkâmının daha belirgin olarak anlaşılması için çeşitli ülkelerdeki fetva mercileri ile temas kurulması.
3-     Özellikle dünya İslam Fıkhı Konseyi, internet sitesi gibi yeni iletişim araçlarından yararlanılarak, konferanstaki konu ve konuşmacıların görüşlerinin İslam dünyasındaki etkilerinin sağlanması.
4-     İslam dini kadın ve çocuk haklarına gereken önemi vermiştir. Bilimsel çerçevede güvenilir İslami örnekler sunulması sağlanmalıdır.
5-     Konferansın katılımcıları ümmetin birliği anlaşması çerçevesinde İslami vahdet ve birliğe vurgu yapmaktadırlar.
6-     Katılımcılar, yeni fıkhi sorunların çözümü konusunda İslam fıkhını güçlendirmekte ve açıklarımızı kapatma noktasında yardımcı olmaktadır.

Zeynebiye.com

Sempozyumun fotoğrafları  galeri.zeynebiye.com' da.

Görüntülemek İçin Tıklayınız

Diğer Haberler