Demirtaş u posejti Özgündüz-a

Prijecednik demokratske partije Selahattin Demirtas posjetio je lidera džaferija Selahattin Özgündüza.

HDP prijecednik Selahattin Demirtaş posjetio je lidera džaferija Selahattin Özgündüza.

Selahattin Demirtaş prijecednik HDP stranke je rekao:“ Zahvaljujemo Vam se na ovako toplom i lijepom dočeku. Nas ne zanimaju izbori, strana partije, ko podržava koga, danas samo u posjeti ovdje.

Na žalost država se do danas samo povodila za politikom, sve se svelo na želju pojedinaca, ali kažu postoji sloboda. Dok god samo želja pojedinaca prolazi slobode i pravde nema”.

Demirtaş; Ako mi u Tursku donesemo pomirenje to će biti ustvari pomirenje cijelog svijeta. Lider džaferija Selahattin Özgündüz je taj koji će donijeti tračak svjetlosti i pomirenje, te mi se njemu do kraja naših života nečemo moći odužiti.

Lider džaferija Selahattin Özgündüz: Prijecedniku HDP sranke Selahattin Demirtasu se zahvalio na posjeti.

U ovoj najtežem vremenu kad nema ni demokratije, jedinstva za sve, kada se ne čuje glas onih slabijih, gdje pojedinci vladaju i svoje interese gledaju moram da se borim za narod i pravdu te prava onih slabijih. Mi od svoje zemlje nečemo odustati, dužnost nam se je boriti za svoju domovinu i prava onih koji u njoj žive i za nju rade.

Džaferijama u Turskoj je dato najmanje prava ali oni najviše od svih zalužuju. Mnogi samo ime koriste Šije da bi uradili nešto loše te da bi mi poslije imali probleme.

Posjeta je sa zadovoljstvom obadviju strana privedena kraju.

Diğer Haberler