Arabistanlı Şiiler, Suud Hanedanının Kılıcı Altında

Arabistan yargı kurumu bu ülkenin 29 Şii hakkında idam cezası verdi.

Haklarında idam cezası kararı verilen 29 kişi Katif,  Ahsa ve Medine kentlerinde yaşayan Şii Müslümanlardan oluşuyor. Suud rejiminin Şii Müslümanların hakkında verdiği idam kararı, uluslararası hukukun bazı temel ilkelerinin ihlalinin en bariz örneğidir.
 
İlkin Şii Müslümanların idam cezasına çarptırılması, Suud rejiminin mezhebi ayrımcılık yaptığının mısdakıdır, zira Suud rejimi açıkça Şii karşıtlığı politikasını izliyor. Oysa insanların arasında din ve mezhep ayrımcılığı yapılmaması, insan haklarının en temel ilkelerinden biridir. Gerçekte ayrımcılığın menedilmiş olması, asla ihlal edilemez insan haklarının en temel ilkelerinden biridir.
 
İkincisi, Arabistan yargı kurumunun kararları ve özellikle 29 kişiye toplu halde idam cezası vermesi, toplu katliamın en bariz mısdakıdır. Oysa toplu infaz ve katliam, beşeriyete karşı suç kapsamında yer alan en feci cinayetlerden biri sayılır.
 
Üçüncüsü, verilen idam kararlarının hiç bir hukuki veya yasal dayanağı yoktur ve idam cezasına çarptırılan bu insanlar, bu cezayı gerektirecek hiç bir suç işlememiştir ve bu yüzden Suud rejiminin vermiş olduğu idam kararı, insanların yaşam hakkı gibi en temel haklardan birinin ihlali sayılır. Hayat hakkı insan haklarının en temel ilkelerinden biridir ve hiç bir devlet bu hakkı ne ihlal edebilir ne de saptırabilir.
 
Suud rejimi idam cezalarını haklı göstermek için güvenlik sorunu ile mücadele yaftasına istinat ediyor. Oysa idam cezasına çarptırılan bu insanların hiç biri, Suud rejimi için güvenlik sorunu yaratacak hiç bir harekette bulunmadıkları ve sadece barışçıl protesto eylemlerine katıldıkları ve itirazları da Arabistan’ın hükümet yapısındaki ayrımcılığa yönelik olduğu anlaşılıyor.
 
Gerçekte Suud rejimi, muhaliflerini hiç bir siyasi suç işlemedikleri halde, siyasi idam cezasına çarptırıyor. Bu doğrultuda Suud rejimi bundan önce de 11 Temmuz 2017’de Arabistanlı 4 Şii vatandaş hakkında idam cezası verdi.
 
İnsan hakları örgütleri açıkça Suud rejiminin idam meselesinden Şii Müslümanlara karşı siyasi bir silah olarak yararlandığını belirtiyor. Bazı yetkililer de Arabistan’da 2017 yılında idam edilenlerin %41’inin sırf siyasi protesto eylemlerine katıldıkları için bu cezaya çarptırıldığını kaydediyor.
 
Her halükarda Arabistan’da siyasi idam cezaları, Suud rejiminin Şii azınlığa karşı siyasi bir silah olduğu anlaşılıyor.

Diğer Haberler