پاسخ کوبنده ی مردم ایگدیر به گزارž

آذری های شیعی که در شهر ایگدیر زندگی می کنند در پاسخ به گزارشی که از طرف مفتی این شهر تهیه و توسط والی امضا شده بود پس از نماز جمعه در بلوار زبیده هانیم تظاهرات کرده و خواهان استعفای والی و مفتی این شهر شدند

در این اجتماع که پس از نماز جمعه ی روز بیست و پنجم اکتبر و در بلوار زبیده هانیم برگزار شد ده هزار نفر حضور به هم رسانده و در پاسخ به گزارش مفتی شعارهایی را سر دادند.

این تظاهرات از طرف انجمن علمای اهل بیت شهر ایگدیر برگزار شده بود و در آن مسئولین مساجد شهرها و روستاهای ایگدیر و جمع کثیری از مردم شرکت کرده بودند. پلیس در مقابل دفتر مفتی و دفتر والی شهر حضور پررنگ و گسترده ای داشت.

شیعیان به گزارشی که مفتی ایگدیر، جونیت کولاز فراهم کرده بود عکس العمل نشان داده و بعد از نماز جمعه تجمعی با نام "گزارشت را بردار و برو" ترتیب دادند. این آذری ها که خواهان استعفای والی و مفتی بودند در مقابل دفتر مفتی تاج گلی گذاشتند که روی آن این جمله نوشته شده بود "ما محکوم می کنیم".

این گزارش دو صفحه ای که توسط جونیت کولاز و در خصوص شیعیان تهیه شده بود به دست والی امضا شده و در تاریخ سیزدهم اکتبر برای ریاست عمومی امنیت وزارت کشور فرستاده شد. رئیس انجمن علمای اهل بیت ایگدیر، ولی بدیر که از این گزارش باخبر شده بود نشست خبری ترتیب داده و در آن خواستار برکناری مفتی شد که آذری ها را تروریست نامیده بود.

ولی بدر گفت: "برای ما عجیب است که والی چطور گزارش را امضا و ارسال کرده است. ما خواهان رسیدگی دادستان ها به این گزارش غیر واقعی و مملو از فساد هستیم. شیعیان همواره علاقه ی خود را به پرچم، دولت و خاک خود نشان داده اند. صدها سال با برادران کرد خود در صلح زندگی کرده اند و حالا باید مفتی که این مردم را تروریست خوانده و والی که آن را امضا کرده از جایگاه هایشان عزل شوند."

در این تجمع مردم شعارهای "والی استعفا" "مفتی استعفا" سر دادند و امام مسجد حسین شهر کاراکیونلو سخنرانی انجام داد و گفت: " در این گزارش از آموزش دیدن علمای شیعه در ایران به عنوان جرم یاد شده است. از چه زمانی آموزش دیدن در یک کشور دیگر جرم شمرده می شود؟ به علمای شیعه پیشنهاد شده است که در آنکارا تحت آموزش قرار بگیرند. شما یا می خواهید که ما را قانع کنید و یا قصد دارید که ما را به شکل دلخواهتان در بیاورید. آیا دادن این پیشنهاد از سوی دولت جرم به شمار نمی رود؟ با توجه به قانون اساسی ما از آزادی دینی خودمان تا آخر استفاده خواهیم کرد."

 

پس از این تجمع، علمای دینی در مقابل دفتر مفتی شهر دسته گلی قرار دادند که روی آن جمله ی "ما محکوم می کنیم"  نوشته شده بود. مردم هم می خواستند علما را در این اقدام همراهی کنند اما پلیس این اجازه را به آنها نداد. درگیری پیش آمده بین پلیس و مردم توسط رئیس انجمن علما، ولی بدر و دیگر علمای دینی حل و فصل شد و در پایان مردم با سر دادن شعار این تظاهرات را ترک کردند.

Diğer Haberler