نمازجمعه های زینبیه حال و هوای دی«

تا زمانی که ساخت مسجد و مرکز فرهنگی زینبیه به پایان برسد، مراسم های نماز جمعه ی زینبیه به دلیل کمبود فضا برای حضور همه، در بیرون از مسجد برگزار خواهد شد

با وجود داشتن ظرفیت 2000 نفری، به دلیل استقبال گسترده مردم بیشتر از ظرفیت مسجد، نمازهای جمعه در خارج از مسجد برگزار می شود.

به دلیل مواجهه با کمبود جا در داخل مسجد زینبیه و با وجود مساعد نبودن کامل آب و هوا مردم در  نمازهای جمعه  برای شنیدن سخنان رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز به طور گسترده ای شرکت می کنند. صلاح الدین اوزگوندوز در این مراسم ها که عمده ی شرکت کنندگان آن را جوانان تشکیل می دهند به بررسی مسائل روز منطقه می پردازد.

Diğer Haberler