عملكرد رسانه‌های غربی شبيه منابر

تبليغات منفی عليه اسلام و توهين به پيامبر(ص) و خاندان پاكش توسط رسانه‌های غربی دنباله سياستی است كه امويان در پيش گرفته بودند و با استفاده از حريم مقدس مساجد و منابر، اولاد پيامبر(ص) را مورد بی‌احترامی قرار می‌دادند.

حامد توران» امام جماعت مسجد زينبيه استانبول متعلق به شيعيان جعفری تركيه در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) با بيان اين مطلب گفت: امروز رسانه‌های غربی همچون منبرهای زمان اموی هستند و عليه مقدسات اسلامی برنامه پخش می‌كنند، با تأسف بايد گفت كه بسياری از رسانه‌های جهانی امروز در دست صهيونيسم و امپرياليسم قرار گرفته است و اندك رسانه‌های اسلامی هم كه مشغول فعاليت هستند هيچ وحدت رويه‌ای ندارند و تا به حال نتوانسته‌اند آنگونه كه بايد با تبليغات رسانه‌های صهيونيستی مقابله جدی كنند.

وی افزود: جامعه مسلمان كه امروز اماج حملات شديد دشمنان اسلام قرار گرفته است بايد بيش از پيش از تفرقه دوری كرده و با استفاده از فن‌آوری‌های نوين و مطبوعات و رسانه‌ها نقشه‌های دشمنان را يكی پس از ديگری نقش برآب كند، تنها با اتحاد امت اسلامی است كه دشمن جرأت نمی‌كند به حريم مسلمانان تجاوز كند.

امام جماعت مسجد زينبيه استانبول در ادامه به تشريح واژه اسلام‌هراسی پرداخته و عنوان كرد: در اصل اسلام‌هراسی را بايد از دو ديدگاه متفاوت مورد بررسی قرار داد: اسلام‌هراسی از نظر مردم عادی و اسلام‌هراسی از لحاظ سياسی و از ديد قدرتمندان عرصه سياست؛ كسانی كه اسلام را به خوبی می‌شناسند و از مبنای حقيقی آن آگاهی دارند، بدون ترديد نمی‌توانند ترسی از اسلام داشته باشند، بلكه منفعت‌طلبان و هوس‌رانانی كه تعاليم اسلامی را مانعی برای دستيابی به خواسته‌های نفسانی خود می‌دانند ولو اينكه اين افراد مسلمان هم باشند از اسلام، هراس دارند.

 اين روحانی ترك تصريح كرد: در زمان ظهور اسلام، زمانی كه پيامبر(ص) به تبليغ دين الهی پرداخت اولين كسانی كه از اسلام به هراس افتادند قدرت‌طلبان و ظالمانی چون ابوجهل و ابولهب بودند، در خارج از سرزمين عربستان هم قدرت‌هايی كه نظام سلطه‌گر خود را در معرض خطر می‌ديدند شروع به مبارزه با اسلام و مسلمانان كردند، امروز هم كسانی كه عدالت اسلامی خوشايند ذائقه قدرت‌طلبانه آنان نيست به تبليغ عليه اسلام و ترويج پديده‌ای به نام اسلام‌هراسی مبادرت می‌‌كنند.

وی اسلام را دين آسايش و صلح دانسته و اظهار كرد: كسانی كه می‌خواهند انسان‌گونه و در آرامش روحی زندگی كنند می‌دانند كه اسلام دين صلح و آسايش است و به همين دليل نه تنها ترسی از اين دين الهی ندارند بلكه تعاليم اسلامی را با آغوش باز می‌پذيرند، قدرت‌های حاكم امروز نه تنها اسلام‌هراسی بلكه توحيد هراسی را نيز وارد عرصه جهانی كرده‌اند، آنان با تحريك احساسات مردمی و حركت دادن آنان به سوی جاده انحرافات دينی سلطه خود بر جهان را حفظ می‌كنند.

حامد توران در ادامه با اشاره به ناآگاهی بسياری از مردم نسبت به اسلام خاطرنشان كرد: دليل ديگر ترويج چنين پديده‌ای در جهان ناشی از ناآگاهی برخی افراد متعصب است، به گفته حضرت علی(ع) «الناس اعداء ما جهلوا» يعنی انسان دشمن چيزی است كه نمی‌شناسد، بنابراين سردمداران قدرت‌های استعماری اجازه نمی‌دهند كه مردم با دين اسلام آشنا شوند و آنان را در جهل مطلق نسبت به مسلمانان نگاه می‌دارند، طبيعی است كه در چنين شرايطی عده‌ای از متعصبان كوردل فريب تبليغات منفی عليه اسلام را می‌خورند و اسلام‌هراسی را ترويج می‌كنند.

وی اضافه كرد: اما می‌بينيم كه علی‌رغم اين همه تبليغات منفی، اهانت به اسلام و مسلمانان، انتشار تصاوير موهن به پيامبر اسلام(ص) و ترويج پديده اسلام‌هراسی، اسلام روز به روز در حال گسترش در سراسر جهان است چراكه به اعتقاد من، شايد برای مدتی بتوانند چشم‌های برخی افراد را به روی حقيقت بسته نگاه دارند اما قلب آ‌نان راه حقيقت را می‌يابد.

امام جماعت مسجد زينبيه استانبول در بخش ديگری از سخنانش به نقش مسلمانان در مبارزه با پديده اسلام‌هراسی اشاره و عنوان كرد: مسلمانانی كه در كشورهای غيراسلامی زندگی می‌كنند وظيفه سنگينی بر عهده دارند، اين افراد بايد از طريق تمام امكاناتی كه در دست دارند به معرفی اسلام در ميان شهروندان غيرمسلمان بپردازند، اما نكته مهم، ضرورت هماهنگی و اتحاد ميان مسلمانان ساكن كشورهای اسلامی و غيراسلامی است.

وی ادامه داد: يكی از مسائلی كه باعث شده است تا مردم غرب از اسلام، هراس داشته باشند معيار قرار دادن رفتارهای برخی افرادی است كه خود را مسلمان می‌نامند در حالی كه هيچ يك از رفتارهای آنان مطابق با تعاليم اسلامی نيست و همين امر راه را برای تبليغات منفی باز می‌كند، مسلمانانی كه در غرب زندگی می‌كنند بيش از ديگران بايد به رفتار و كردار خود توجه نشان دهند، مسلمانان نه تنها بايد حقانيت سخنان پيامبر(ص) را در همه جا به اطلاع مردم برسانند بلكه بايد با رفتارهای مناسب خود و عمل به دستورات اسلام و پيروی از سيره نبوی و ائمه اطهار(ع) مردم را با سرشت اسلامی آشنا كنند، به همين خاطر است كه امام صادق (ع) می‌فرمايد: «كونوا دعاة لنا صامتين» يعنی به خاموشی برای ما تبليغ كنيد! كه اين همان تبليغ با رفتار است و نه با گفتار.

اين روحانی ترك در ادامه با اشاره به رويدادی تاريخی به تشريح نقش رفتار اسلامی در جذب دشمنان پرداخته و اظهار كرد: در زمان معاويه، تمامی مساجد و منبرها در اختيار وی و يارانش بود و به دستور وی در مساجد و منبرها به حضرت علی(ع) و اولاد وی بی‌احترامی می‌شد، روزی شخصی از اهل شام، به قصد حج يا مقصد ديگر به مدينه آمد، چشمش افتاد به مردی كه در كناری نشسته بود، توجهش جلب شد، پرسيد: اين مرد كيست؟ گفته شد: «حسين بن علی بن ابيطالب است»، سوابق‏ تبليغاتی عجيبی كه در روحش رسوخ كرده بود، موجب شد كه ديگر خشمش به جوش آيد و تا آنجا كه می‌توانست سب و دشنام نثار حسين بن علی(ع) كرد، همين‌كه هر چه‏ خواست گفت و عقده دل خود را گشود، امام حسين(ع) بدون آن‌كه خشمگين شود و اظهار ناراحتی كند، نگاهی پر از مهر و عطوفت به او كرد و پس از آن‌كه‏ چند آيه از قرآن مبنی بر حسن خلق و عفو و اغماض قرائت كرد و فرمود : «ما برای هر نوع خدمت و كمك به تو آماده‌ايم، تو در شهر ما غريبی، اگر احتياجی داری حاضريم به تو كمك كنيم، حاضريم در خانه خود از تو پذيرايی كنيم، حاضريم تو را بپوشانيم، حاضريم به تو پول بدهيم»، مرد شامی كه منتظر بود با عكس العمل شديدی برخورد كند و هرگز گمان نمی‌كرد با چنين گذشت و اغماضی روبرو شود، چنان منقلب شد كه گفت: «آرزو داشتم در آن وقت زمين شكافته می‌شد و من به زمين فرو می‌رفتم و اين چنين نشناخته و نسنجيده گستاخی نمی‌كردم، تا آن ساعت برای من بر روی زمين كسی از حسين و پدرش مبغوض‌تر نبود ولی از اين ساعت به بعد، كسی نزد من از او و پدرش محبوب‌تر نيست.»

امام جماعت مسجد زينبيه استانبول اضافه كرد: اين داستان نمونه‌ای كوچك از تبعات تبليغات منفی و نيز نتايج رفتار‌ مناسب يك فرد مسلمان است كه می‌تواند تبليغات را بی‌اثر كند، بنابراين وظيفه تك‌تك مسلمانان است كه برای اتحاد امت اسلامی تلاش كنند و در اين راه از نقش رسانه‌ها نيز غافل نشوند.

وی در پايان سخنانش سياست دولت تركيه در قبال رژيم صهيونيستی را ستوده و گفت: بعد از دوران اموی و عباسی، امپراتوری بزرگ عثمانی حكومت بر سرزمين‌های اسلامی را به عهده گرفت، در يك نگاه، اين امپراتوری وارث حاكمان قبل از خويش بود اما از طرفی، بسياری از سياست‌های آنان را قبول نداشت، همانگونه كه امروز مردم تركيه به عنوان وارثان حكومت عثمانی سياست‌های سلسله اموی و ظلم معاويه و يزيد به خاندان پاك را به شدت محكوم می‌كنند، نخست‌وزير تركيه نيز در اجلاس «داووس» با اقدامی به موقع نشان داد كه دولت تركيه نيز سياست‌های ظالمانه و اموی را قبول ندارد و در هر شرايطی مدارا با ظالمان را نمی‌پذيرد.

Diğer Haberler