سنجش سلامتی دانش آموزان آذربایجا

با همکاری انجمن خیریه و کمک رسانی زهرا آنا و گروه پزشکی زینبیه (مدی زین) درمرکز بهداشتی زینبیه، دانش آموزان آذربایجانی مورد سنجش بهداشتی و سلامتی قرار گرفتند

پزشکان مسئول با اشاره به این مطلب که این فعالیت ها برای تثبیت مشکلات سلامتی کودکان انجام گرفته تاکید کردند که باید سلامتی کودکان جدی گرفته شود.

پنج پزشکی که به صورت فشرده و دقیق کار سنجش سلامتی کودکان را انجام دادند اعلام کردند که به صور کلی مشکل خاصی در خصوص سلامتی کودکان وجود نداشت. کودکانی که مشکل بهداشتی و سلامتی آنها تثبیت شد برای تحقیقات بیشتر به بیمارستان ارجاع داده شدند.

گروه پزشکی زینبیه اعلام کرد که به زودی بهداشت دهان و دندان کودکان آذربایجانی مورد غربالگری قرار خواهد گرفت.

 

Diğer Haberler