سنجش بهداشت دهان و دندان دانش آمو

با همکاری انجمن خیریه و کمک رسانی زهرا آنا و گروه پزشکی زینبیه (مدی زین) درمرکز بهداشت دهان و دندان ناتورال، دانش آموزان آذربایجانی مورد سنجش بهداشت دهان و دندان قرار گرفتند

برای بالا بردن آگاهی دانش آموزان نسبت به بهداشت دهان و دندان، هفتاد و هفت دانش آموز مدرسه آذربایجان مورد سنجش بهداشت دهان و دندان قرار گرفتند.

پس از انجام این معاینه که توسط دندانپزشک مرکز بهداشتی ناتورال، دکتر کمال گونچیچک صورت گرفت، خمیردندان و مسواک بین دانش آموزان توزیع شد.

مدی زین اعلام کرد که برای بالا بردن سطح آگاهی دانش آموزان به زودی سمیناری در خصوص بهداشت دهان و دندان برگزار خواهند کرد.

پس از انجام معاینات، انجمن خیریه زهرا آنا، از اعضای مدی زین به پاس زحماتشان تشکر کرد.

 

Diğer Haberler