دیدارهای جعفریدر در آنکارا -عکس

هیئتی از انجمن معرفی، تحقیق و آموزش باور شیعی (جعفریدر) در راستای آغاز سال جدید قانونی از مجلس بزرگ ترکیه دیدار کردند

رئیس جعفریدر، سینان کیلیچ و هیئت همراه ایشان با رئیس مجلس ترکیه، چیچک، رئیس حزب جمهوری خلق، کیلیچدار اوغلو و رئیس حزب حرکت ملی، باغچه لی دیدار کردند.

رئیس مجلس ترکیه، جمیل چیچک با پذیرفتن دیدار این هیئت، از تلاش های این انجمن در راستای اتحاد و برابری تقدیر کرد. ایشان در پاسخ به دعوتشان برای حضور در مراسم بین المللی عزاداری عاشورا که در تاریخ سیزدهم نوامبر 2013 برگزار خواهد شد تمایل قلبی شان را برای شرکت در این مراسم اعلام کردند.

رئیس حزب جمهوری خلق، کمال کیلیچدار اوغلو هم در دیدار این هیئت از تلاش های این انجمن بدون تبعیض و در تمام اقشار جامعه تقدیر و برای آنها آرزوی موفقیت کردند. ایشان نیز در پاسخ به دعوت برای شرکت در مراسم عاشورا که سال های گذشته نیز در آن شرکت کرده بودند گفتند که همیشه از حضور در این مراسم بین المللی خوشنود بوده اند.  

رئیس حزب حرکت ملی، دولت باغچه لی،  این انجمن را در دفترشان به حضور پذیرفته و ساعت ها به تبادل نظر با این هیئت پرداختند. باغچه لی با اشاره به این مطلب که همواره پیگیر نظرات و سخنان رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز بوده اند گفتند که نظرات ایشان برای یافتن راه حل در خصوص مشکلات کشور بسیار مهم هستند.

هیئت جعفریدر با نخست وزیر و برخی از نمایندگان مجلس نیز دیدار داشته و از آنها برای شرکت در مراسم عاشورا دعوت به عمل آوردند.

شایان ذکر است که سال گذشته نیز این هیئت میهمان عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه در کاخ چانکای بودند و در این دیدار عبدالله گل خطاب به رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز این سخنان را ادا کرده بود: "تلاش های شما در راستای اتحاد و برابری بسیار مفید است. مراسم عاشورا در میان مردم ترکیه بسیار مورد پسند قرار گرفته است. اهمیتی که شما برای اتحاد و برابری ملت قائل هستید شایان تقدیر است. در سایه ی تلاش های شما مردم ترکیه با اهل بیت آشنا شده و عشق به اهل بیت بیشتر شده است."

Diğer Haberler