دیدار نماینده ی اتحادیه اروپا در 

مقامات هیئت اتحادیه اروپا در ترکیه با رهبر شیعیان این کشور، صلاح الدین اوزگوندوز دیدار کردند

مایکل میلر، معاون امور سیاسی و سما کیلیچ مشاور امور سیاسی با رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز ملاقات کردند.

صلاح الدین اوزگوندوز از مهمانان خود در دفترش در مسجد زینبیه استقبال کرد و در این دیدار، علی اوزگوندوز نماینده ی حزب جمهوری خواه در مجلس، رئیس انجمن جعفری، سینان کیلیچ، معاون انجمن جعفری، نیازی شرن و مدیر شبکه ی زینبیه، علی دمیرتکین اورا همراهی کردند.

مسائل مختلفی در این دیدار گرم و صمیمانه مورد مباحثه و ارزیابی قرار گرفت.

Diğer Haberler