دیدار محرم در کاخ ریاست جمهوری، چ

رئیس جمهور عبدالله گل مهمانی افطاری به مناسبت ماه محرم ترتیب داد. رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز، وزیر امور دینی، پروفسور دکتر محمد گورمز و نمایندگان علویان در این دیدار شرکت کردند

در روز یازدهم نوامبر، رئیس جمهور عبدالله گل، به مناسبت ماه محرم در چانکایا، کاخ ریاست جمهوری مهمانی ترتیب دادند.

در این مهمانی ویژه که برای دومین سال برگزار شد، رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز، وزیر امور دینی، پروفسور دکترمحمد گورمز، رئیس فدراسیون علویان بکتاشی ترکیه، صلاح الدین اوزل، رئیس فدراسیون علویان بکتاشی آناتولی، چنگیز هورت اوغلو، رئیس انجمن فرهنگی حاج بکتاش ولی، نافیظ اونلویورت، عضو بازنشسته شورای امور خارجه، معمر اویتان، رئیس فدراسیون علویان، عرفان جتینکایا، رئیس فدراسیون فرهنگی حاج بکتاش ولی، حسن مصلی، رئیس سابق اریکلی بابا درگاه، متین تارهان، رئیس سابق حزب اتحاد ترکیه، مصطفی تیمیسی،   رئیس اداره استراتژی توسعه امور مذهبی، نجدت سوباشی، دبیر کل دفتر ریاست جمهوری، مصطفی ایسن، هنرمند احمد اوزهان، مدیر متون دفتر  ریاست جمهوری، مورای ارتاس، مشاور اعظم رئیس جمهور، احمد ارتورک شرکت کردند.

بعد ار مراسم شام، عبدالله گل دیدارهای مختلفی با شرکت کننده ها داشت.

Diğer Haberler