اوزگوندوز: والی ایگدیر هم باید باž

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز با انتقاد از رسوایی گزارش ایگدیر گفت: "همه ی تقصیرها به گردن مفتی انداخته شده است اما آیا امضای والی شهر در این گزارش معنادار نیست؟

صلاح الدین اوزگوندوز در خطبه ی نماز جمعه ی روز بیست و پنجم اکتبر که در مسجد هالکالی زینبیه برگزار شد خطاب به هزاران نماز گزار گزارشی که مفتی شهر ایگدیر در خصوص شیعیان منتشر کرده ارزیابی کردند. اوزگوندوز با اشاره به این مسئله که بیانات وزیر امور دینی، دکتر محمت گورمز خوب اما منفعل است گفت:

"وزیر محترم امور دینی بازجویی از مفتی شهر ایگدیر را آغاز کرده و مفتش هایی را به آنجا فرستاده است. این کار خوب اما منفعل است. چون مفتی خودش اعتراف کرده که این حرف ها را زده اما منظورش به بخش های خاصی بوده است. البته ما فقط درمورد بخش هایی که مربوط به خودمان می شود صحبت خواهیم کرد. به عقیده من لازم نیست که مسئله را بیش از اندازه ادامه بدهیم. باید ابتدا مفتی را از مقامش عزل کرد و بعد از آن اگر می خواهند، بازجویی کنند و یا هر کاری که می خواهند انجام دهند."

ایشان در ادامه با انتقاد از انداختن تمامی تقصیرها به گردن مفتی گفتند که باید والی شهر ایگدیر، احمد پک هم مورد بازجویی قرار بگیرد. ایشان فرمودند: "همه ی تقصیرها را متوجه مفتی کرده اند. آیا امضای والی زیر این گزارش معنادار به نظر نمی رسد؟ چرا به جای پاره کردن این گزارش زیر آن را امضا کرده اند؟ شما با این کار قومیت و مذهب تمام شهر را سرزنش می کنید. سعی دارید که چه کاری انجام دهید؟ همه ی شهروندان این کشور شهروندان درجه ی یک هستند و باهم برابرند. اگر قرار است برتری و پایین دست بودن در این کشور مطرح باشد در این صورت کسانی که از طرف شما سرزنش می شوند باید نسبت به شما برتری داشته باشند، چرا که آنها متعصب نیستند. والی هم باید به خاطر امضایش مورد بازجویی قرار بگیرد. سرزنش کردن مفتی به تنهایی کار درستی نیست.

اوزگوندوز در پاسخ به اظهارات مقامات دولتی مبنی بر اینکه می گویند که مردم عزیز ما هستند فرموردند: "ما نمی خواهیم عزیز شما باشیم. کافی ست که همه را به یک چشم ببینند. ما با همه برابریم. اگر در حرف هایتان صمیمیتی وجود دارد در زمینه ی والی و مفتی صمیمیت خود را به ما نشان دهید. چه کسی به آنها جسارت انجام این کارها را می دهد؟ اگر دیگران کاری انجام دهند نه تنها از کار برکنار می شوند بلکه زندانی هم می شوند. چرا اینها هنوز سر کارشان هستند؟"

Diğer Haberler