اوزگوندوز: عدالت برای همه ی ما لاز

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز در سخنرانی خود در نماز جمعه در مسجد هالکالی زینبیه از اهمیت عادل بودن قوه ی قضائیه سخن گفته و به لزوم اجرای عدالت برای همه اشاره کرد

حوادث مختلفی در دنیا رخ می دهد و برخی حوادث هم در کشور ما در حال اتفاق افتادن است. خداوند ما را عاقبت به خیر کند. نمی توانم بگویم که از اینکه چه اتفاقی چرا در حال رخ دادن است بی خبرم. اگر این حرف را بزنم دروغ گفته ام. از چرایی و چگونگی حوادث کم و بیش همه ی ما اطلاع داریم. اما امور دولتی دچار تلاطم شده است. مسئولین دولتی فورا باید هم خودش را، هم کشور و هم دولت را از این تناقضات نجات دهند. آنها باید مسئولیت های خود را به بهترین نحو ممکن انجام دهند.

یک دولت با وجود قوه قضائیه، قوه ی مجریه و قوه مقننه به دولت تبدیل می شود. اگر این ارگان ها را به جان هم بیندازید، دچار مشکل خواهید شد. قوه ی قضائیه، نمی تواند هوادار و یا مخالف کسی باشد. قوه قضائیه باید نسبت به همه عادل بوده و در مقابل همگان رفتار یکسان داشته باشد. قوه قضائیه جایگاه و مقامی ندارد که بخواهد کسی را مورد لطف و مرحمت خود قرار دهد. به همین دلیل است که ما همیشه از خدا می خواهیم خدایا با ما با عدالت خود رفتار نکن. چرا که اگر با عدالتش با ما معامله کند عدالت حق هر کسی را می دهد. اگر جزا باشد، جزا و اگر پاداش باشد پاداش می دهد. ما بندگانی نیستیم که لایق پاداش باشیم. با ما با لطف و فضل خود رفتار کن. ما می دانیم که اگر تو با عدلت رفتار کنی، ما بازنده خواهیم بود. چون ما گناهکاریم. وظیفه عدالت، توزیع رحمت نیست بلکه دادن حق هر کسی به اوست.

نباید دین، مذهب، مشرب، دیدگاه سیاسی، حزب و کشور کسی که درمعرض قضاوت قرار می گیرد مورد توجه واقع شود. قاضی، حق حقدار را از ناحق گرفته و درمقابل زورگو می ایستد. و فرد ناحق باید تاوان پس دهد. این وظیفه ی قاضی ست. باید نه لطف و رحمت بلکه حق را برای انسان ها به ارمغان آورد. برای چه کسی؟ طرفداران قوه اجراییه؟ یا  قوه اجراییه؟ باید حق را برای آنها هم اجرا کرد. برای مخالفان دولت؟ یا دولت؟ آنها هم باید حق خود را بگیرند. قاضی مسئول است که عدالت را برای همگان اجرا کند. به شخصیت افراد نباید توجه کند. زمانی که این کار را انجام دهد از مقام قضاوت و عدالت خارج می شود. عدالت پایه ی هر بنایی ست. اگر عدالت نباشد آن بنا ویران می شود. خدایی ناکرده، کشور به تباهی می رود.

اگر هر کسی بخواهد که قوه قضائیه را تحت کنترل خود در آورد، یعنی به کمر به نابودی دولت بسته است. همه باید برای عملکرد عادلانه قوه قضائیه تلاش کنند. اما ما در حال حاضر تناقضاتی را تجربه می کنیم. قاضی حکم می کند، این حکم به خودش بر می گردد و متناقض می شود. یک حکم که تا دیروز به ضرر مجرم و یا گروهی بود امروز به نفع او می شود. مردم که مانند گوسفند نیستند. مردم ما نجیب و متین هستند. عاقل و صبورند. اما گوسفند نیستند.

در کشور خود فتنه نمی خواهند. در مقابل دنیا مانند شیر هستند اما در کشور خود فتنه نمی خواهند. از صبر و وقار مردم ترکیه توصیف اشتباه نشود. مردم متوجه همه چیز هستند. هیچ کس حق ندارد که آن ها را نسبت به دولتشان نا امید کنند. شما حق ندارید که با امور دولتی بازی کنید. در قوانین قضاوت نمی تواند مداخله کرد. همه باید این نکته را بدانند. نمی تواند در امر قضاوت کسانی را که عادل نیستند پذیرفت. کسی که خودش عادل نیست چطور می تواند برای دیگر عدالت بیاورد. کسی را انتخاب کنید که عادل باشد. کسی نباشد که عدالت را به نفع تو و به ضرر مخالفان به کار ببرد. کسی را انتخاب کنید که عدالت را به معنای واقعی و کامل اجرا کند. هم خودش عادل باشد و هم حقوق و قوانین را بداند تا بتواند به درستی قضاوت کند. همه ی ما به این احتیاج داریم.

برخی از جمله های تاریخ اسلام را از نظر بگذرانید. "دنیا دو روز است. یک روز به نفع تو و روز دیگر بر علیه تو" اگر امروز به نفع شماست، فردا بر علیه شما خواهد بود. در آن صورت قادر به یافتن عدالت نخواهید بود. عدالت همیشه لازم است. اگر نمی توانیم عدالت را تحمل کنیم پس چطور می توانیم ظلم را تحمل کنیم؟ بیایید همه مان طرفدار عدالت باشیم. مخاطب قضاوت هر کسی که می خواهد باشد، ما طرف عدالت را بگیریم. عدالت برای همه ی ما لازم است.

خداوند کشور ما ، ملت ما و دولت ما را تفکر بد، طرح های بد و طراحان بد نجات دهد. خداوند مسلمانان، ملت ما و جامعه ی ما را از دشمن شیطان، دوست نادان و جاهل دور نگه دارد. اتحاد و یکپارچگی ما را حفظ کند. وطن ما را از تجزیه شدن، پرچم ما را از پایین آمدن و اذان ما را از شنیده نشدن در امان نگه دارد. از همه چیز مهم تر اتحاد و یکپارچگی ماست. خداوند اتحاد ما را حفظ و به کسانی که قصد از بین بردن آن را دارند این فرصت را ندهد.

Diğer Haberler