اوزگوندوز: خفاش خورشید را دوست ند

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز در خصوص این جمله که می گویند "شیعه از مسیحی و یهودی هم بدتر است" گفت که آنها می خواهند با مشروعیت بخشیدن به کار خود و همکاری با صهیونیست به امپریالیست خدمت کنند

در نماز جمعه ی روز ششم سپتامبر که در مسجد هالکالی زینبیه برگزار شد رهبر شیعیان ترکیه در جمع هزاران نمازگزار با محکوم کردن حمله به شیعیان و مورد انتقاد قرار دادن جنگی که در راستای اهداف امپریالیستی ملت و منطقه را درگیر کرده در بخش دوم خطبه ی خود این سخنان را ایراد فرمودند:

بعضی وقتها می گویند که اگر علی واقعا به حق بود پس چرا طرفدارانش اینقدر کمند؟ امروز همه ی ما شاهد آنچه که در دنیا اتفاق می افتد هستیم. هم وطنان من به واسطه ی رسانه ها دروغ هایی که گفته می شوند باور می کنند. هزار و چهار صد سال است که همین اتفاق رخ می دهد. حق را پنهان می کنند و دروغ و باطل را تحمیل می کنند. خبرهای کثیف را منتشر می کنند.

من برای این که حجت را تمام کنم از طرف همه ی شیعیان می گویم که هنوز هم راه حل های صلح آمیز ممکن است. هفته ی پیش هم گفتم، در برنامه ی تلویزیونی هم اعلام کردم کسانی که می گویند ممکن نیست بیایند باهم گفتگو کنیم.

زمانی که ما اتحاد خود را از دست بدهیم هیچ چیزی دیگر اهمیت ندارد. من سال هاست که این مطلب را می گویم. برخی متفکرین اسلامی در پاسخ می گویند که "شیعه از یهودی و مسیحی هم بدتر است !" با این تفکر ملت را هم فریب می دهند و می گویند که در سوریه جنگ شیعه و سنی وجود دارد و تقصیر را به گردن سوریه می اندازند.

خفاش خورشید را دوست ندارد

بر چه اساسی شیعه بدترین است؟ اگر بر اساس قرآن و سنت می گویید بیایید در یک برنامه تلویزیونی مناظره ای برگزار کنیم و ببینیم که چه کسی بدتر از یهودی هاست.

خداوند می فرماید که شیعه بهترین مخلوقات است. در دو آیه ی آخر سوره ی بیّنه از رسول خدا می پرسند که "بهترین مخلوقات چه کسانی هستند" پیامبر می فرمایند "علی و شیعیان" این روایت در معروف ترین منابع سنی هم موجود  است. علی حق است. علی با قرآن و قرآن با علی ست. چه چیزی باعث می شود که ما از یهودی ها هم بدتر باشیم؟ شما جنگ با خدا و پیامبر را آغاز کرده اید.

زمانی که در طرف حق می ایستید از طرف باطل اینگونه دیده می شوید. خفاش خورشید را دوست ندارد. اینکه شما شیعیان را بدترین می دانید به خاطر خوی خفاش گونه ی شماست. من سالهاست که می گویم. بیایید باهم مناظره کنیم اگر حق با شما بود من در حضور خلق خدا هر مذهب و دینی که شما بگویید انتخاب می کنم.

چرا این بحث ها امروز مطرح می شود؟ این حرف ها برای این است که برای همکاری با صهیونیسم و برای خدمت به امپریالسیم مشروعیت ایجاد شود. می گویند با همکاری اسرائیل و آمریکا با بدترین که شیعه ها هستند می جنگیم. اما اینگونه نخواهد شد. خدا شیر را به دست شغال از بین نخواهد برد.

شهادت نام مکتب ماست

ما به زندگی کردن در این شرایط عادت داریم. بگذارید کفار کشورمان را اشغال کنند و شما را از جایگاهتان پایین بکشند و وادار به خدمت کنند آن زمان حالتان را خواهیم دید. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. شما خاک کشور خود را به زمین جنگ تبدیل کنید و اجازه دهید تا امپریالیست ها کشور را اشغال کنند آن وقت حال شما را خواهیم دید. ما به مظلوم بودن عادت داریم. ما که چیزی برای از دست دادن نداریم.

شهادت نام مکتب ماست، ما مشکلی نداریم. ما گفتیم مسلمانان برادرند، خدا هم اینگونه حکم کرده است. شما زیر فرمان امپریالیست ها و صهیونیست ها بودن را انتخاب کردید. شما عزت را در دست امپریالیست ها و صهیونیست ها دیدید. آنها هر که را بخواهند عزیر و هر که را بخواهند ذلیل می کنند. شما در بردگی آنها کوتاهی نمی کنید. ما عزت را در دستان خدا می بینیم. ما معاویه بودن را انتخاب نکردیم. می خواهیم مانند ویس قرنی باشیم. ما چیزی برای از دست دادن نداریم. 

می خواستیم شما را آگاه کنیم. دنیای خود را به زمین جنگ کفار تبدیل نکنید. شما که در ناز و نعمت زندگی می کنید این زندگی را به آتش نکشید. عده ای هم به طور احمقانه ای از شما پیروی می کنند. هیچ عذری پذیرفته نیست، مگر شما کورید؟ دیگر بهانه ی اینکه ما نمی دانستیم و ما را فریب دادند قابل قبول نیست. شما خود را به بهای ناچیزی فروختید. به خاطر اینکه دیگران راضی باشند دروغ ها را نادیده گرفتید. دیگر عذری از شما پذیرفته نیست. عذر جهل از هیچ کسی پذیرفته نیست.

خدایا ما را از راه حق و محق جدا نکن. کمک کن در این دنیای کوتاه خود را، دین و ایمان و ملیت خود را به چیزی نفروشیم. ما را مانند شیر زنده دار و مانند شیر بمیران و در زمره ی روباهان قرار نده. والسلام

Diğer Haberler