اوزگوندوز به ارزیابی سخنان اردوغ

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز به ارزیابی سخنان اردوغان در بیان اینکه "اگر علوی بودن حب علی ست، من تمام و کمال علوی هستم " پرداخت و چگونگی تاثیر این سخنان در جامعه را مطرح کرد

در نماز جمعه ی روز نوزدهم ژوئیه که در مسجد هالکالی زینبیه برگزار شد، در حضور هزاران نمازگزار رهبر شیعیان ترکیه در دومین بخش خطبه ی خود مسائل روز را ازیابی کرد و درمورد صحبت های نخست وزیر در باب علوی بودن این سخنان را ایراد فرمود:

 

 

"سخنان نخست وزیر درمورد علوی بودن در کشور تاثیر گذار بوده اما این سخنان در قلب و جان مردم تاثیری نداشته است. شما دوست کسانی هستید که می گویند علوی ها را خوراک سگ ها می کنیم، به همین دلیل حرف هایتان به دل مردم نمی نشیند. شما دوست کسانی هستید که قبرها را نبش کرده و گوشت انسان می خورند و به همین دلیل است که حرف هایتان تاثیرگذار نخواهد بود!

 

البته که نخست وزیر ما با اینها دوست نیست؛ اما اگر شما از آنها حمایت مالی می کنید و برای فرمانده ی آنها، طارق الهاشمی، اردوگاه باز می کنید، شما را دوست آنها خطاب نکنم و به چه نامی بخوانم؟ فرمانده ی آنها بگویم، آقای آنها بگویم؟ شما یک نام انتخاب کنید تا ما همان را استفاده کنیم. شما چه نسبتی با طارق الهاشمی دارید؟

 

برای همین است که اگر حتی حرف های شما در کشور و در رسانه اثری گذاشته با شد و بازتابی داشته باشد باز هم تاثیری در جان و دل مردم نداشته است. در چه حالتی این حرف ها به دل می نشیند؟ زمانی که شما علوی ها را هم مانند سنی ها شهروند درجه ی یک به حساب بیاورید، زمانی که در کابینه ی شما حداقل 30 درصد و یا 10 نفر وزیر علوی وجود داشته باشد، زمانی که حداقل 25 تا 30 فرماندار و استاندار علوی انتخاب شوند و زمانی که در اداره ها، دبیرخانه ها و دیگر بخش های کشور علویان هم صندلی هایی داشته باشند، زمانی که به اندازه ی همان بشار الاسدی که شما دیکتاتور می نامید عدالت و دموکراسی داشته باشید. در آن شرایط ما به شما اعتماد می کنیم و بدون اینکه نیازی به گفتن شما باشد ما خودمان می گوییم که نخست وزیر ما حداقل به اندازه ی خود ما علوی ست.

 

ما از سال 2006 درمورد طرح و نقشه ای که برای منطقه طراحی شده بود صحبت کرده ایم، نکردیم؟ گفتیم که با ایجاد دولت های جدید در منطقه در واقع هدفی جز تجزیه ی ترکیه ندارند و می خواهند هلال اسرائیلی به وجود آورند به طوری که در میان اسرائیل مسلمان، در جنوب غرب اسرائیل یهودی و در شمال شرف (ارمنستان) اسرائیل مسیحی وجود داشته باشد. در نهایت ترکیه ای باقی بماند که از دنیای اسلام جدا افتاده است. شما گفتید این اتفاق نمی افتد. اما افتاد. از خدا می خواهیم که اوضاع را به حالت اول برگرداند.

 

خداوند علمایی را که برای اتحاد اسلام تلاش می کنند حفظ و پیروز گرداند و کسانی که برای از بین بردن وحدت امت اسلامی تلاش می کنند نابود کند. خداوند، طارق الهاشمی و گروه های تروریستی اش را از کشور ما و از تمام دنیا دور کند.

Diğer Haberler