اوزگوندوز: باید با گروه های فتنه و 

رهبرشیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز در سخنرانی خود برای هزاران نمازگزار که روز جمعه در مسجد هالکالی زینبیه حضور داشتند به ارزیابی مسئله ی دولت موازی و فساد مالی پرداخت

ایشان با اشاره به این مطلب که اگر دولت موازی وجود دارد باید از میان برداشته شود و فسادهای مالی که در کشور رخ داده نباید پنهان شود گفت: "به نظر می رسد که برخی مسائل در کشور دچار مشکل شده است. اگر در داخل دولت، دولت موازی شکل گرفته است و به دولت آسیب می رساند و فعالیت های دولت را تحت الشعاع قرار می دهد، باید این دولت موازی از بین برود، چه اشکالی در این کار وجود دارد؟ و اگر در کشور اختلاس و فساد مالی وجود دارد، که فقط در استانبول مبلغی بالغ بر صد میلیارد دلار، یعنی حدود 35-30 برابر بودجه ی کشوری مانند ارمنستان اختلاس صورت گرفته است، باید با این اختلاس هم مبارزه کرد.

وزارت اطلاعات که تحت کنترل نخست وزیر و دولت است می گوید: "در درون این دولت، دولت موازی وجود دارد که مانند اختاپوس تمام کشور را پوشانده است." اوزگوندوز زمانی گفته بود که "برادرم، ارتش خود را فلج نکنید، ارتش قدرت و نیروی شماست. با این کارتان دشمنانتان گستاخ تر می شوند. گناهکار و بی گناه را با اتهام های ساختگی بازداشت و به زندان نیندازید." همان زمان مرا انقلابی خطاب کردند و گفتند که تو طرفدار انقلابی. اما خدا را شکر، دولتمان به این نکته پی برد و متوجه این مطلب شده و پذیرفته است که در گذشته اشتباهاتی انجام داده است. ما همان موقع اعلام کرده بودیم که این کارها خطاست. امیدواریم که دیگر خطایی صورت نگیرد.

می گویند که این دولت موازی که مانند اختاپوس تمام کشور را فرا گرفته است در برابر دولت و کشور اردویی تشکیل داده و کشور را فلج کرده است، ما هم سعی در از بین بردن آنها داریم. خدا یاری تان کند. در این کار هیچ ضرری نمی بینم. اگر گروهی وجود دارد که سعی دارد دولت را از درون ویران کند باید آنها را از بین برد.

اما اگر در این میان، برخی با سو استفاده از قدرت حزب، در این اختلاس دست داشته اند، پنهان کردن کار آنها اشتباه است. اخراج کسانی که در بازجویی مجرمین دولتی دست دارند هم از نظر من اشتباه است. کسانی را به این کار اختصاص دهید که خیال مردم راحت باشد و اعتمادشان نسبت به عدالت از بین نرود. مجرمین هم به جزای اعمالشان برسند.

ما نمی خواهیم که افراد بی گناه دستگیر شوند. اما سکوت کردن و پنهان کردن کار کسانی که صدها میلیارد دلار اختلاس کرده اند کار درستی نیست. آقای نخست وزیر نباید با وبال آنها، آلوده ی این کار شود. این کار به نفع کشورمان نخواهد بود. باید اجازه دهد که مجرمین مجازات شوند. پولی هم که اختلاس شده به خزانه ی دولت باید برگردد. اگر اموال شخصی بوده به صاحب اصلی اش پس داده شود و اگر صاحب مال مشخص نیست بازهم باید به دولت برگردانده شود تا برای ملت هزینه شود.

باید این کار را انجام دهید، بعد از این همه شما را تقدیر کرده به حرف هایتان گوش خواهند داد. باید این کار انجام شود. دولت موازی و گروه های اختلاس گر هم باید از میان برداشته شوند. اجازه دهید عدالت کار خودش را انجام دهد. به نظر من صحیح نیست که عدالت تحت تاثیر سیاست قرار گیرد. قوانین باید بر اساس قانون و حقوق اجرا شوند. قوه قضائیه هم باید بر همین اساس قوانین را اجرا کند. فکر نمی کنم که قاضی بودن نماینده ی یک حزب درست باشد. به نظر من قاضی باید نماینده ی قانون باشد. 

Diğer Haberler