اوزگوندوز: این کار در حد اتحادیه ا

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز با انتقاد از اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن اسم حزب الله در لیست تروریست ها به انجام اقدامات تروریستی در سوریه، لیبی و عراق توسط سلاح های غربی اشاره کرد

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز در روز بیست و ششم ژوئیه در مسجد هالکالی زینبیه برای هزاران نمازگزار سخنرانی فرمود و در بخش دوم خطبه ی خود به ارزیابی مسائل روز دنیا پرداخت. ایشان با محکوم کردن اقدام اتحادیه اروپا در قرار دادن اسم حزب الله در لیست تروریست ها فرمودند: "ما اساسا اروپا را به عنوان تروریست می خوانیم".

"این تصمیم توسط اروپا گرفته شده و اتحادیه اروپا ارتش حزب الله را با وجود موافقت ها و مخالفت های فراوان در لیست تروریست ها قرار داده است. اروپا چه زمانی حامی حزب الله بوده که اکنون با این اقدام بخواهد قدرت را از حزب الله سلب کند؟"


ما اساسا اروپا را به عنوان تروریست قبول داریم

هر روز در لیبی خون انسان ها ریخته می شود. با سلاح های چه کسی این خون ها ریخته می شود؟ چه کسی مسئول شرایط فعلی کشور است؟ چه کسی مسئول خون هایی ست که در سوریه ریخته می شود؟ سلاح های ارسالی مال چه کسی ست؟ مامورین چه کسی در این کشور هستند؟ هر روز در عراق ده ها کودک و زن کشته می شوند، چه کسی مسئول این اتفاق هاست؟ چه کسی در افغانستان هر روز خون جاری می کند؟ ما غرب را تروریست می دانیم، جانیان تشنه به خون و خوناشام. آنها چه کسی را تروریست می نامند؟ با وجود این اسناد، ما اساسا اروپا را تروریست می دانیم.

همه تان هم که بیایید نمی توانید آنها را متوقف کنید

آیا حزب الله تا کنون خون بیگناهی را ریخته است؟ اما اگر شما بخواهید وطنش را اشغال کنید پاسخ شما را خواهند داد. در دهه ی هشتاد شما نتوانستید در مقابل سیصد سرباز که با دستان خالی می جنگیدند ایستادگی کنید و بدون اینکه پشت سرتان را نگاه کنید فرار کردید. حالا اگر بخواهید هم نمی توانید در مقابل دو هزار سرباز مسلح آموزش دیده ایستادگی کنید. این را می دانید چون قبلا تجربه کرده اید.

خدا به تمام مسلمانان و حزب الله کمک کند. خدا به تمام مسلمانان منطقه که به خاک کشورشان چشم دوخته شده کمک کند. خدا انگلیس نامرد را که به خاک کشورهای اسلامی چشم دوخته و تروریست ها را حمایت می کند لعنت کند.

Diğer Haberler