اوزگوندوز: از همه ی مردم متشکرم

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز به ارزیابی حوادثی که در روزهای اخیر از میدان تقسیم استانبول آغاز شده و در سراسر کشور گسترش یافته پرداخت.

صلاح الدین اوزگوندوز با بیان اینکه اتفاق های خوبی در کشورم در حال رخ دادن است خطاب به دولت ترکیه خواستار عذرخواهی دولت از مردم شد.

اوزگوندوز این گونه به سخنان خود ادامه داد: "دولت ترکیه باید با تقدیم کردن گل از  علوی، سنی، چپی، راستی، ترک و یا کرد که با تجمع، پیام اتحاد خود را به گوش همه رساندند تشکر کند. توصیه من به دولت این است که تجمع مردم را گلباران کرده و از مردم تقدیر کند، نه اینکه با پرتاب گاز های اشک آور به پیش بردن اهداف امپریالیست ها بپردازد."

اینگونه حرکت ها دشمنان گستاخی که چشم به کشور ما دوخته اند را نا امید کرده و شهروندان را امیدوار می کند.

این تجمع ها که از طرف طرفداران تیم بشیکتاش آغاز شده بود با گردهمایی طرفداران دو تیم رقیب دیرینه، فنرباغچه و گالاتاسارای ادامه یافت. به هنگام نماز صبح چپی ها سینه ی خود را برای حفاظت از نمازگزاران سپر می کنند. اینها حرکات سمبلیک بسیار زیبایی ست که ما شاهد آن هستیم. و در واقع اتحاد همه ی آحاد ملت،  سیلی به صورت مدیرانی ست که خواسته و یا ناخواسته دستمایه ی امپریالیست ها شده اند.

در شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم دیدن این تصاویر باعث خوشحالی ما، نا امیدی دشمنان کشور و امیدواری شهروندان این مرز و بوم شد.

ایشان در پایان فرمودند: "من از همه ی ملت ترکیه کمال تقدیر و تشکر را دارم."

Diğer Haberler