آغاز به تحصیل کودکان آذربایجانی -Ÿ

در راستای پروژه ی عظیمی که انجمن کمک رسانی و همبستگی زهرا آنا برای بهبود وضعیت اجتماعی و سلامتی کودکان آذربایجانی که به خاطر جنگ و دلایل مختلف دیگر مجبور به مهاجرت شده اند انجام داده است، امروز، بیست و یکم اکتبر کودکان آذربایجانی شروع به تحصیل کردند

این انجمن خیریه که در مقابل محرومیت های کودکان آذربایجانی از تحصیل، مراقبت های پزشکی و فعالیت های اجتماعی نتوانسته بی تفاوت بماند، پروژه ای را راه اندازه کرده تا بتواند شرایط بهتری را از نظر ارزش های ملی و معنوی، سلامت روحی و جسمی و سوادآموزی برای این کودکان فراهم کند.

برای کودکان آذربایجانی، سال تحصیلی 2014-2013 امروز آغاز شد و 66  دانش آموز در سه کلاس درس شرکت کردند.

براساس گفته های مسئولین انجمن زهرا آنا، توتو مهدیوا، زهرا آخوندوا و سودا امیر معلمان آذربایجانی هستند که دراین پروژه به تدریس می پردازند و آنها قصد دارند که محتوای برنامه درسی دانش آموزان را بر اساس سیلابس آذربایجان تنظیم کنند.

سردار کوجا، مدیر اجرایی این پروژه که توسط انجمن زهرا آنا پایه گذاری شده است، از حضور در این پروژه ابراز خرسندی و غرور کرده است.

در اولین روز از آغاز تحصیل کودکان، بسته هایی حاوی دفتر، کتاب، کیف و دیگر وسایل لازم به کودکان اهدا شد که آنها را بسیار خوشحال کرد.

کلاس های درس هر روز و ار ساعت 09:00 تا 13:00 برگزار می شود. خانواده های این کودکان از انجمن زهرا آنا به خاطر اجرای این پروژه قدردانی کردند.

Diğer Haberler