''Mezhep Alimleri Arasındaki İlişki Ve Samimi Söyleşiler Gerçekleştirilmelidir''

İslam âlimleri Şia ile Ehlisünnet arasındaki ortak noktaları çıkarıp, bu ortak noktaları vahdet ekseni karar kılmalı ve mezheplerin yakınlaştırılmasının, Şia’nın Ehlisünnette ve Ehlisünnetin Şia’da asimle olması anlamına gelmediğini bilmeleri gerekir.

 Büyük taklit merci Ayetullah Cafer Sübhani 19 Nisanda Mezhepleri Yakınlaştırma Şura Üyesiyle yaptığı görüşmede şu açıklamada bulundu: İslam âlimleri Şia ile Ehlisünnet arasındaki ortak noktaları çıkarıp, bu ortak noktaları vahdet ekseni karar kılmalı ve ihtilaflı meseleleri de ilmi münazara ve samimi söyleşilerle bertaraf etmelidirler.

Ayetullah Cafer Sübhani: Geçmişte iki mezhep âlimleri arasındaki ilişki ve söyleşiler oldukça fazlaydı ama ne yazık ki bazı zaman dilimlerinde bir takım ihtilaflar her iki tarafın ortak noktalardan uzaklaşması sebebi oldu.

Siyasi yakınlaşma devlet ve milletler arası köklü yakınlaşmalara sebep olacağını ifade eden Ayetullah Cafer Sübhani şu nokta üzerinde tekitle durdu: Mezhepleri Yakınlaştırma Topluluğu Şia ve Ehlisünnet âlimleri arasında yakınlık zeminelerin oluşması için geçmişe nazaran daha fazla çaba sarf etmelidir. Zira âlimler birbirlerinden ne kadar uzaklaşırlarsa, düşmanlar bundan daha fazla istifade eder.

Diğer Haberler