اوزگوندوز: اشک ها و عزاداری های ما &#

رهبر شیعیان ترکیه، صلاح الدین اوزگوندوز، در خطبه دوم نماز جمعه که در مسجد هالکالی زینبیه خوانده شد به ارزیابی مسائل مهم روز پرداخت.

اوزگوندوز با اشاره به پیام تسلیت نخست وزیر، اردوغان به ارمنستان فرمود:

"آیا بیست و چهارم آوریل سالروز قتل عام است؟ این روز برای ما یاد آور قتل عام و کشتار ارمنی ها در روستاهای اوبا، حق محمد و بسیاری دیگر از روستاهای ما و همچنین خوجالی آذربایجان است.

زمانی که ما در حال جنگ با استعمارگران و ابرقدرت های جهان بودیم، ارمنی ها به ما خیانت کردند. آنها از نعمت های کشور ما استفاده کردند اما از پشت به ما خنجر زدند. ما آنها را از کشور بیرون راندیم تا برای جنگیدن با ما در مقابل ما قرار بگیرند نه در پشت سرمان. هنگام رفتن، کشور را در سکون و آرامش ترک نکردند بلکه ویران کردند، کشتند و به یغما بردند. خانواده هایی که اینجا هستند شاهدان این اتفاق هستند. آن زمان این حوادث را ثبت نکرده اید و حالا در شرایطی قرار گرفته اید که می خواهید از آنها عذر خواهی کنید.

آیا ما واقعا جرمی مرتکب شدیم؟ آنها به سرزمین خود خیانت کردند. ما می جنگیدیم تا آنها بتوانند در آرامش زندگی کنند اما آنها در حالی که از نعمت های کشور استفاده می کردند به ما خیانت کردند. حتی پیامبر ما که پیامبر رحمت است هم این مسئله را نپذیرفت. زمانی که یهودیان به سرزمین خود خیانت کردند پیامبر آنها را با اخراج کردن تنبیه کرد. من با دشمن این کشور می جنگم، تو می روی و با همکاری دشمن به کشورت خیانت می کنی، این قابل قبول نیست! چرا تو احساس شرمندگی می کنی؟ بگو چرا؟ آنها خیانت می کنند، تو شرمنده ای؟!

اشک ها و عزاداری های ما برای خوجالی پایان نگرفته است. اگر قتل عامی رخ داده، جنایتی صورت گرفته آنها باید پاسخگو باشند. این تنها مسئله نیست. آنها مرزهای ما را به رسمیت نمی شناسند و شش تا از روستاهای ما را برای خود می خواهند. آیا آنها خواهان آشتی و صلح بوده اند و ما نپذیرفته ایم؟ آنها ادعا می کنند که با ما در شرایط جنگ قرار دارند، آنها مرزهای ما را قبول ندارند و حتی این مسئله را بخشی از قانون اساس خود قرار داده اند. در این شرایط اگر تو در مقابل آنها گردنت را کج کنی، آنها هم پرچم ما را آتش می زنند.

ای کاش ما همین رفتار نرم را در مقابل مسلمانان از خود نشان می دادیم. در مقابل مسلمانان ما صاحب جلال و جبروت می شویم اما در مقابل رومی ها و ارمنی ها رفتار نرمی داریم هر چند که آنها نسبت به ما نا حقی کرده اند. پس اینجا مشکلی وجود دارد.

خداوند عاقبت ما را به خیر کند. اتحاد ملی و یکپارچگی ما را حفظ کند. به ما عقل، همت و وجدان عطا کند."

 

Diğer Haberler